Invitasjonen kommer som en del av budsjettforslaget som skal behandles i Lindås formannskap onsdag.

— Vi vil utfordre nærmiljøet til å være med å ta vare på skolestrukturen i kommunen, forklarer ordfører Tove Brandvik, og forsikrer:

— Vi vil ikke tvinge foreldrene til å jobbe et vist antall timer per barn. De kan trå til og hjelpe når det er arbeid som passer. Som for eksempel å stelle plenen, eller male skoleveggene - hvis kommunen ikke har råd til å få det gjort.

Ifølge Brandvik har skolebruksplanen nylig vært på høring. I høringsuttalelsene kommer det frem at både næringsliv, lag og foreninger mener det er viktig å ta vare på skolestrukturen i kommunen.

— Ungene må ha et trygt læremiljø rundt seg. Det får de når vi kan konsentrere oss om å bruke ressursene på gode lærere, et sunt skolemiljø og tilfredsstillende læremidler. Dette er det viktigste for læresituasjonen og disse tingene må vi prioritere, mener Brandvik.

Hun peker også på at mange lag og foreninger bruker skolene på kveldstid. Ifølge Brandvik betaler de heller ikke leie for bruken.

— Dette har vi gjort for å opprettholde et rikt kulturliv i kommunen. Da synes jeg vi kan spørre pent om de vil hjelpe oss. Oppfordringen går derfor ikke bare til foreldrene, men også til lag, foreninger og næringslivet i kommunen, sier Brandvik.