De gamle byrådskameratene Arbeiderpartiet og Senterpartiet bygger sitt budsjettforslag på budsjettet fra det avgåtte byrådet.

Gamle kamerater

Arbeiderpartiet og Senterpartiet står fast både på nedlegging av aldershjem og en nedbygging av åpen omsorg på henholdsvis 61 og 56 millioner kroner. Ap sukrer pillen ved å avvise den foreslåtte økningen i egenbetaling for hjemmehjelp og egenandel på trygghetsalarmer.

Begge partier avviser nedlegging av Seljedalen og Fridalen skoler, SP vil heller ikke legge ned Solhaug. Partiene godtar ikke den kraftige økningen i barnehage— og SFO-satser som byrådet foreslår.

Arbeiderpartiet avviser kutt i kultursektoren og vil bare ta en stilling fra byantikvaren. Partiet sier nei til nedlegging av Arna Brannstasjon, men aksepterer nedlegging av Årstad brannstasjon.

Tenk på et tall

RV er partiet med den desidert friskeste budsjettsalderingen. Partiet legger til grunn at Bergen får 1050 millioner kroner mer i frie inntekter. Med disse pengene til disposisjon kan RV reversere alle kuttforslag denne høsten, og likevel ha penger til å drysse 755 millioner kroner utover alskens gode formål.

Det fører her for langt å gå inn på alle forslagene, men bare skole og barnehager får på denne måten 300 millioner kroner ekstra.

SV er atskillig mer forsiktig, men også SV skaper balanse i budsjettet ved hjelp av penger som ikke er bevilget. SV tar utgangspunkt i det partifellene på Stortinget har foreslått bevilget til kommunesektoren, og har dermed 238 millioner kroner mer å rutte med.

Blant de tiltakene SV får råd til er 2,5 flere rammetimer i skolene, færre elever i klassene, drift av 50 nye boliger til psykisk utviklingshemmede og psykiatriske pasienter samt tilbakeføring av 61 millioner kroner til hjemmebasert omsorg som det gamle byrådet foreslo å kutte vekk.

Alt for de eldre

Pensjonistpartiet er som ventet mest opptatt av helse, sosial og eldre. Det fremgår også tydelig av partiets budsjettforslag. Uten et eneste finansieringstriks skaffer partiet 200 millioner kroner ekstra til helse og sosial. Alle de foreslått kuttene innen hjemmebasert omsorg og syke- og aldershjem avvises. I tillegg skaffer Pensjonistpartiet 24 millioner mer til hjemmebasert omsorg og 15 millioner til bemanningsøkning i institusjonene.

Til gjengjeld kutter partiet rått og brutalt i skolebudsjett, barnehagebudsjett, byråkrati, kultur, byutvikling og idrett. Bare på denne siste budsjettposten tas det 50 millioner, eller 40 prosent av budsjettet.