Den lille tuen som tirsdag veltet enigheten med Frp, var i går ryddet av veien. Kommunen viderefører avtalen om kjøp av 48 sykehjemsplasser i Sund, slik Frp krevde da forhandlingene brøt sammen.

Til gjengjeld måtte Frp justere ned påplussingen som blir gjort på åpen omsorg.

En time brukte gruppelederne fra Frp, KrF, Venstre og Høyre på å legge på plass de siste detaljer. Da enigheten var et faktum, var Frps Liv Røssland fornøyd:

— Jeg er glad for at vi fikk reddet skolene og styrket eldreomsorgen.

SFO blir dyrere

— Men noen kutt består. Hva sier du til småbarnsforeldre som må betale nesten 2000 for en SFO-plass fra nyttår og barnehageforeldre som ser utgiftene stige?

— Klart det er ugreit at regningen faller på noen. Vi er forberedt på mye pepper, men vi velger å ta ansvar og prioriterer de svakeste. Det står vi for, sier Liv Røssland.

De fire partiene har flyttet på 43 millioner i byrådets budsjettforslag for å få til følgende påplussinger:

  • Fridalen og Seljedalen blir ikke nedlagt fra høsten. Eventyrskogen åpner i januar.
  • Arne Brannstasjon stenges ikke.
  • Åpen omsorg styrkes med fire millioner kroner.
  • Minstepensjonister får beholde ekstra sosialhjelp (80 prosents regelen)
  • Byantikvaren får en stilling ekstra.
  • Hordamuseet beholder en formidlerstilling.
  • Bergen Kirkelige Fellesråd får en halv million mer.
  • Leieavtalen med Solhaug forlenges ut 2004.

En inn, en ut

Partene har holdt seg til enigheten om en krone inn, en krone ut. 20 millioner som var avsatt til å nedbetale milliardunderskuddet er brukt opp og kravet til nedbemanning styrket.

— Vi har ikke som tidligere saldert med monopolpenger, sier Høyres Hilde Onarheim.

I går hadde byrådspartiene ny samtale med Ap, men gikk aldri til forhandlinger.

— Avstanden var for stor. Det var ikke mulig å få til en avtale vi begge kunne være fornøyd med, sier Onarheim.

Grunnen til at kravet om Solhaug førte til brudd tirsdag, var en påstand om at kommunen da ville binde seg til en 20-årig leiekontrakt.

I går fikk byrådet forsikringer om at det er mulig å forlenge avtalen ut neste år.

Nedleggingstruet likevel?

Foreldrene, barn og lærere ved Seljedalen og Fridalen kan nå puste lettet ut. Nedleggingsspøkelset er jaget inn i skapet. Men allerede like over nyttår kan det dukke opp igjen. Da kommer den varslede strukturplanen for bergensskolen. I går bestemte byrådet seg for å drøfte saken nok en gang før den sendes ut på høring. Derfor blir saken forsinket.

Skolebyråd Hans-Carl Tveit (V) bekrefter at nedleggelse av Seljedalen og Fridalen står i det utkastet til plan som han har sett.

— Betyr det at de skolene likevel kan bli stengt fra høsten?

— Bystyret rekker knapt å få behandlet denne saken i tide til at det kan skje. For øvrig skal vi ikke forskuttere noe. Det er bystyret som har bedt om denne planen og krevd innsparinger på 10 millioner, sier Tveit.

Liv Røssland gjør det klart at hun ikke vil støtte tvangsnedleggelser av skoler:

— Vi har signert en velgerkontrakt og den står vi ved, sier hun.

VANT FREM: Elever fra Fridalen skole gikk i fakkeltog foran Rådhuset i går ettermiddag og protesterte mot forslaget om nedleggelse. I går kveld ble kampen deres kronet med hell da budsjettavtalen var i boks.<p/>FOTO: HELGE SUNDE