KARI PEDERSEN INGVILD RUGLAND

— Det gjenstår noen detaljer, men vi regner med å få dem på plass i løpet av formiddagen i dag, sier Høyres gruppeleder Hilde Onarheim.

I grove trekk er avtalen klar. Frp har fått gjennomslag for flere av sine krav til påplussinger:

  • I 2004 har alle bydeler utenom sentrum levd med avslåtte gatelys mellom ett og fem om natten. I 2005 skal det lyse som normalt.
  • Huntington-pasienter skal ikke flyttes fra Olaviken Behandlingssenter på Askøy til Bergen. Flyttingen ville spart Bergen for 4,6 millioner, men tatt 10 ordinære sykehjemsplasser ved Lyngbøtunet.
  • Minstepensjonister som mottar sosialhjelp slipper kutt i sosialstøtten på 1000 kroner måneden. Den såkalte 80 prosentsregelen består.
  • Eldreomsorgen får 10 millioner kroner ekstra.
  • Av investeringer har Frp fått gjennomslag for å pusse opp Fridalen skole for 10 millioner kroner i 2005.

Flytter 40 millioner

Samlet er forhandlingspartene enige om å flytte på 40 millioner i forhold til byrådets budsjettforslag. 25 millioner kroner lå på bordet som «gavekort» fra byrådet da forhandlingene tok til.

15 millioner må dekkes inn gjennom kutt andre steder i budsjettet. Detaljer omkring kuttene skal avklares i formiddag, før den samlede avtalen presenteres på en pressekonferanse klokken halv to.

Etter det Bergens Tidende har grunn til å tro blir det kommunens ansatte som må betale prisen for forhandlingsløsningen gjennom ytterligere krav om omstilling og nedbemanning.

Glattere enn fjoråret

Både Frps gruppeleder Liv Røssland og Hilde Onarheim er fornøyd med resultatet.

— Vi tror dette skal bli et budsjett der velgerne skal se at Frp har satt sitt stempel. Vi har holdt en god tone og begge parter har vært innstilt på å finne løsninger, sier Liv Røssland.

Hilde Onarheim slapp brudd og dramatikk. Årets budsjettforhandlinger gikk glattere enn fjorårets. En forklaring er at partiene i år hadde bedre tid, en annen at forhandlerne har fått mer rutine.

— Det har vært netter og dager da alt har dreid seg om budsjett. Samtidig synes jeg Frp har vært positive og ansvarlige, sier Hilde Onarheim.