Partiene hadde som mål å få en budsjettavtale på plass før møtet i finanskomiteen klokken tre i ettermiddag. De klarte de ikke.

Nye runder

De tre byrådspartiene (Ap, KrF og Sp) må gå nye runder med SV i løpet av morgendagen.

— I dag kom de oss nesten ikke i møte på noen områder. Vi føler at de prøvde å lure oss med småpenger, sier Ragnhild Hedemann (SV).

Hun håper natten skal gjøre forhandlingsviljen større.

Ikke flertall

I ettermiddag kunne leder av byens finanskomite Martin Smith-Sivertsen (H) slå fast at det ikke er flertall for noe budsjett.

— Dette er en dramatisk situasjon, sa Smith-Sivertsen til finanskomiteen.

Etter budsjettavtalen byrådspartiene inngikk med Venstre i helgen har de 30 av 67 stemmer bak sitt forslag til budsjett.

Det holder ikke til flertall, men det holder til å være det budsjettalternativet som kan få flest stemmer.

Kan ende i kaos

Dersom byrådspartiene ikke klarer å sikre seg SV fem stemmer gjennom en budsjettavtale, kan budsjettdebatten ende i kaos.

I siste runde kan byrådets og Høyres budsjett bli satt opp mot hverandre. På det viset blir RV og SV tvunget til å stemme for byrådets budsjettforslag. Det har vært gjort tidligere, og endte med at SV og RVs representanter marsjerte ut av bystyresalen, for siden å bli anmeldt av ordfører Ingmar Ljones.

Dette er noen av kravene fra SV:

  • Tiltak mot fattigdom i Bergen
  • Sosialhjelpsatsene økes med 30 millioner kroner utover indeksreguleringen.

— 400 kroner pr. måned for barn over 7 år som er i familier som mottar sosialhjelp.

  • Bedre kollektivtilbud, sikre skoleveier og tunnelsikring i Bergen.
  • Økt satsing på skolen.
  • Ingen privatisering, konkurranseutsetting eller salg i 2002 av tjenester eller virksomheter.

— Bergen må i stedet satse på fornyelsesprogram under folkevalgt styring.

DRAMATISK: Budsjettforhandlingene kom ikke i havn onsdag. Leder i finanskomiteen, Martin Smith-Sivertsen (H), betegner situasjonen som dramatisk.
Arkivfoto: Ørjan Deisz