Bydelsstyret har også fått svar på to skriftlige spørsmål rettet til byrådet.

Sykkelvei

Representanten Stig Morten Frøiland (A) har fremmet spørsmål til byråd Lisbeth Iversen om kommunen har planer for gang— og sykkelvei i området ved Ulset sykehjem.

«Det er ikke satt av midler til tiltak langs Salhusvegen i Bergensprogrammet», skriver byråd Iversen i sitt svar til Frøiland.

Bom

Også representant Grethe Teigland (SV) har fremmet et spørsmål til byråd Iversen, der hun ber om at bom plassert ved innkjørselen til nedre Ulsetskogen fjernes. «Bommen er etablert for å hindre gjennomkjøring i Åstveitskogen, som er en vei med lav standard», skriver byråden i sitt svar. «En åpning/fjerning av bommen vil gi økt trafikk».

Åpen halvtime

Møtet starter med «åpen halvtime», der publikum gis anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter. Spørsmålene må være relatert til bydelsstyrets ansvarsområder.

Mer informasjon og sakspapirer finner du her.

Kommunehuset i Eidsvåg i kveld kl. 18.

STOLLEK: Åsane bydelsstyre har møte i kveld. Med unntak for Berit Jacobsen (V), sitter høyresidens representanter (KrF, FrP og H) på venstre side av bordet ¿ mens venstresiden (AP, SP og SV) har fått plass på høyresiden.
Magne Fonn Hafskor