Det minner om scener fra filmen «Modern Times» fra 1936, der Charlie Chaplin utvikler nevroser av å jobbe ved samlebåndet.

I Posten kalles prosjektet «standardisering», og settes i gang i disse dager.

– Vi har vært med på mange omstillinger i Posten, men her går ledelsen så langt i å robotisere sine medarbeider at vi ikke vil være med på det, sier regiontillitsvalgt i Distribusjonsnett i Posten, Steinar Nørstebø.

Postbud i Loddefjord og tillitsvalgt, Geir Merkesdal, minner om at postbudene ikke er maskiner.

– Det går an å stille en maskin til å sortere 18 brev i minuttet, men ikke et menneske, sier Geir Merkesdal.

Som i Kina

I dag har budene litt varierte arbeidsoppgaver som omadressering, tilrettelegging og forsortering. Det skal det bli slutt med. Nå skal oppgavene rendyrkes.

– Under sortering blir det for eksempel ikke lenger anledning til å spørre nabobudet om en adresse, sier Nørstebø.

– Hvorfor ikke det?

– Alle budene skal være så konsentrerte som mulig. Et spørsmål vil forstyrre og redusere hastigheten til begge budene.

– Hva med pauser?

– Det er ikke anledning til å ta såkalt ustrukturerte pauser. Men hver time skal arbeidet avbrytes med en strukturert pause på ti minutter.

– Hva gjør man så under en strukturert pause?

– Da skal man gjøre gymnastikk. Og med våre røde fine uniformer, blir det vel som å se gamle propagandafilmer fra Kina, humrer Nørstebø.

Han forteller at i det i de første presentasjonene av prosjektet faktisk sto at man skulle stå med magen mot reolen når man sorterte post. Denne formuleringen er gradvis tatt vekk.

Når Norsk post og kommunikasjonsforbund ikke vil delta i dette standardiserings-prosjektet så har det flere årsaker.

20 prosent til behandling

– Vi er helt sikkert det forbund i LO-familien som har vært mest positiv til endringer. Posten lever i konkurranse og vi ser nødvendigheten av effektivisering og forbedringer. En rekke av de endringene vi har vært igjennom har allerede gjort arbeidsoppgavene til budene svært ensidig. Det har sin kostnad. Vi har allerede et sykefravær på over ti prosent. I en arbeidsmiljøundersøkelse meldte hele 40 prosent av budstyrken at de hadde plager med armer og rygg. Hele 20 prosent hadde nylig gått til behandling for slike plager. I en såpass dramatisk situasjon kan det ikke være riktig å gjøre arbeidsoperasjonene enda mer ensidige.

Postbud Geir Merkesdal og kollega Geir Magnesen tror at standardiseringen vil redusere trivselen og øke sykefraværet ved distribusjonssentralen i Loddefjord.

– Det kan vel ikke bli bedre arbeidsmiljø når vi må stå og sortere en hel time før vi får lov til å snakke med en kollega, sier Magnesen.

Steinar Nørstebø understreker at budene allerede har svært liten innflytelse på egen arbeidssituasjon.

– Da blir det lille som finnes av egen styring ufattelige viktig.

Nørstebø kaller Postens standardisering for en samlebåndsfilosofi som umyndiggjør arbeidstakerne og sier at den hører hjemme i industrialiseringens barndom.

En konsentrasjonsoppgave

Informasjonssjef i Posten, Eivind Rossen, sier at Posten må ha standardiserte rutiner for å sikre god kvalitet og hindre at det gjøres feil.

– Men legges det ned forbud mot at voksne folk snakker med hverandre mens de sorterer?

– Det er ikke noe forbud mot å snakke. Men å sortere er en konsentrasjonsoppgave, og da vil snakking lett kunne føre til at feil gjøres. Poenget er å gjøre folk bevisst på hvilke bidrag som fører til feil.

– Er det riktig å øke ensidigheten i arbeidet når så mange av budene allerede har store belastningsplager?

– Posten har undertegnet avtale om inkluderende arbeidsliv og har gjort HMS-vurderinger i forhold til dette prosjektet. Dette vil være rutiner som ikke virker negativt på helsen, hevder Rossen.

KNUT STRAND