• Ikke skrevet i stein, sier Apotekerforeningen som vil ta opp det ulydige apoteket på et møte onsdag.

Bransjeorganisasjonen Apotekerforeningen har laget en skriftlig bransjestandard som skal gjelde for alle apotekene i Norge.

«Apotekene skal selge sprøyter og kanyler til de kunder som etterspør dette.», heter det i dokumentet.

Organisasjonen begrunner dette med smittefare.«Hensynet til å redusere smittepress og infeksjonsfare er overordnet andre hensyn, som at utstyret skal brukes til injeksjon av illegale stoffer, at kunden er mindreårig osv.»

Bare i Bergen

— Disse standardene er jo utarbeidet for at alle skal overholde dem, og for at publikum skal vite hva de kan forvente. Jeg kjenner ikke til at andre apoteker har avveket denne standarden slik som dette ene apoteket i Bergen har valgt å gjøre, sier informasjonssjef Jostein Soldal i Apotekerforeningen.

Han vedgår at organisasjonen ikke har noen direkte sanksjoneringsmulighet overfor Nordstjernen. Onsdag vil Apotekerforeningen ta opp denne situasjonen på et møte.

— Ikke skrevet i stein

— Dette har skapt en utfordring for oss. Kanskje vi trenger et rapporteringssystem for apotek som bryter med standarden, eller noen kriterier for om - og hvordan - et apotek skal kunne fravike standarden hvis det er gode nok grunner til det.

På sikt kan det også bli aktuelt å vurdere sprøytepraksisen på nytt.— Vi har fått et innspill på dette som vi må se nærmere på. Bransjestandardene er ikke hogd i stein, sier han

Helsedirektoratet har ikke behandlet saken fordi brevet har kommet til dem som en kopi, og ikke en egen henstilling. Ut over dette var direktoratet ikke tilgjengelig for kommentar tirsdag.