For ett år siden ble banens daglige leder Thorbjørn Sirseth dømt til 30 dagers betinget fengsel og en bot på 15.000 kroner for ikke å ha ført regnskap på lovlig måte. En av årsakene til anmeldelsen fra Hordaland fylkesskattekontor var sviktende kontrollrutiner i forbindelse med billettsalget.

Fremdeles skjer ikke billettsalget i tråd med regnskapsloven. Salget skal fortrinnsvis skje gjennom kassaapparat, og passasjerene skal motta en stemplet kvittering med dato og pris for reisen. På den måten vil antall reisende automatisk bli registrert.

Fra konduktørvesker

I dag selges billettene fra konduktørvesker ved nedre stasjon. Billettene er utformet som postkort, som passasjerene kan beholde som suvenir eller sende til venner og kjente.

Daglig leder Thorbjørn Sirseth vedgår at dagens billettsystem ikke innfrir kravene i regnskapsloven. Han påpeker likevel at billettkortene er nummerert, at det er god kontroll med hvor mange som reiser med banen, og at det blir ført nøyaktige regnskaper over dette.

— I løpet av høsten eller vinteren vil vi legge om billettsystemet, sier han.

- Uforutsette utgifter

— Har Ulriksbanen fått noen frist på seg fra Fylkesskattekontoret på å skifte?

— Det nye billettsystemet skulle ha vært på plass tidligere. I vinter fikk selskapet uforutsette vedlikeholdsutgifter på en halv million kroner. Det er årsaken til at vi er blitt forsinket med å installere et nytt elektronisk billettsystem, forklarer Thorbjørn Sirseth.

Ulriksbanen måtte sende den ene gondolen til reparasjon og ettersyn hos fabrikken i Sveits etter at den i januar sporet av på grunn av ising på kablene. Det var dette arbeidet som kostet en halv million.

Det nye billettsystemet vil koste en million kroner.

— Vi har ca. en måned igjen av årets sesong. Når den er omme, står vi bedre rustet til å foreta denne investeringen, sier Sirseth.

Billettautomater kommer

Det vil bli installert billettautomater både ved nedre og øvre stasjon. Automatene skal ta både sedler, mynt og kredittkort.

— De nye automatene vil gjøre alt mye enklere for oss. Vi slipper å selge billetter manuelt, og registreringen av de reisende skjer automatisk. Det vil forenkle regnskapsarbeidet betydelig, sier Sirseth.

Ulriksbanen har nå vært stengt i en drøy uke, etter at Det Norske Veritas fant tekniske mangler. Utbedringsarbeidet skal være foretatt. Den nyansatte driftslederen, Anthony Hutchinson, arbeider på spreng med å skaffe en stedfortreder for seg selv, den siste brikken som må på plass før banen kan åpne igjen.