Seksjonsoverlege Guttorm Brattebø ved Akuttmedisinsk seksjon i Helse Bergen reagerte da han så dagens BT hvor det fremgår at ambulansesjåfører ved flere anledninger skal ha delt ut ampuller med motgiften naloxon til rusavhengige.

— Det kjenner jeg ikke til, og jeg tror ikke det er tilfelle. Gjør de det, er det i så fall brudd på våre interne retningslinjer, sier Brattebø.

Det var lege Bengt Eide-Olsen i Bergensklinikkene som sa til BT at han visste om at dette skjedde.

Ser til København

I en intern rapport i Bergen kommune som ble ferdig forrige uke, er ett av forslagene at heroinavhengige skal få motgiften naloxon som en forebygging mot overdosedødsfall. I dag setter ambulansepersonell dette stoffet på overdoseofferet, men forslaget legger opp til at de rusavhengige eventuelt selv skal ha tilgang til dette medikamentet. Dermed kan de raskt hjelpe dersom ulykken skulle være ute.

Guttorm Brattebø har selv sittet i utvalget og peker på at det kommer med flere forslag som må vurderes. Han mener det er viktig å innhente erfaringer fra andre steder før tiltaket med motgift eventuelt iverksettes i Bergen.

— I likhet med andre medikamenter, har dette stoffet bivirkninger, noen kan være alvorlige. København vurderer dette tiltaket, og jeg vil gjerne at vi ser erfaringer derfra, sier Brattebø.

Må til Rusakutten

Stoffet kan for eksempel gi oppkast og kramper, noe som kan være svært farlig dersom man er bevisstløs. Tar man for lite naloxon i forhold til heroin, kan overdosen komme tilbake når motgiften har sluttet å virke.

— Derfor mener vi det inntil videre er viktig at det er helsepersonell som gir stoffet, i tillegg til at vi aller helst får overvåke overdosepasientene på Rusakutten, sier Guttorm Brattebø.