— Her sto vi overfor en vanskelig avveining, sier byråd Lisbeth Iversen (KrF) når hun forsvarer byrådets ja til tre boligblokker i Skaret, øverst i Fyllingsdalen.

— På den ene siden bryter denne utbyggingen med den nye fortettingspolitikken. På den andre siden er dette en isolert tomt som tåler høy utnytting, legger hun til.

- En spesiell tomt

— Mange nærmiljø i Bergen trakk et lettelsens sukk da bystyret i høst vedtok at ny bebyggelse må innordne seg eksisterende. Viser ikke byrådets holdning i Skaret at fortetningsstrategien er lite verdt?

— Nei, dette er en spesiell tomt, sier Iversen.

Den omstridte utbyggingen i Skaret på vestsiden av Øvre Fyllingsvei på høydedraget mellom Fyllingsdalen og Laksevåg består at tre boligblokker med til sammen 60 leiligheter, pluss 10 nye små omsorgsboliger. Naboene har protestert massivt på utbyggingen. På tampen har også Miljøvernforbundet engasjert seg for å sikre et hjortetråkk over tomten.

Byrådet gir grønt lys, men krever samtidig at høyden blir redusert med opptil to etasjer.

- Passer ikke inn

— Vi er ikke imot utbygging, men vi mener blokker ikke er naturlig i miljøet som ellers består av rekkehus og eneboliger, sier Stein Dale.

Han er forbauset over at byrådet ikke legger sin egen fortetningspolitikk til grunn i denne saken.

Dale har engasjert seg på vegne av sin far og velforeningen Møllegårdens venner, der alle får blokkene som nærmeste nabo.

En annen grunn til at naboene protesterer er frykten for økt biltrafikk.

PLANENE: Slik ser utbyggerne for seg de nye terrasseblokkene.ILLUSTRASJON: ABO ARKITEKTKONTORET AS
QQ030