Husmødrenes Barnehager har innkalt til foreldreråd og vil sette opp prisen med 400 kroner måneden fra 2750 kroner måneden, som er makspris, til 3150 kroner.

— Alternativet til å heve prisen er å kutte bemanningen, ta inn flere barn i de barnehagene som har plass til det, eller legge ned de dyreste barnehagene, sier Trine Samuelsberg, daglig leder i Stiftelsen Husmødrenes Barnehager.

Stiftelsen eier 24 barnehager med til sammen 1000 plasser.

— Hvor mange barnehager er i fare for å bli nedlagt?

— Generelt er de små barnehagene dyrest å drive, men jeg vil ikke tallfeste dette nå. Som stiftelse må vi drive i samlet balanse, sier Samuelsberg.

I et brev til samtlige foreldre blir det innkalt til foreldreråd mandag 7. februar. Der skal foreldrene stemme over den foreslåtte prisøkningen. Foreldrebetalingen kan nemlig lovlig settes høyere enn makspris, dersom flertallet av foreldrene aksepterer det.

- Kasteballer

Tom Are Trippestad er forelder i Sentralbadet barnehage. Han har ikke bestemt seg ennå for hva hans stemme blir:

— Hvis valget står mellom konkurs eller økt pris er det enkelt. Det er ikke flust med barnehageplasser i Bergen, sier han.

Trippestad føler at småbarnsforeldre blir kasteballer mellom Stortinget, regjering og kommunen. - Sentrale politikere har vedtatt maksprisen, spørsmålet er om kommunen har fått penger nok til å gjennomføre den, sier han.

Den økonomiske situasjonen for Stiftelsen har gått fra trang til ille siden maksprisen ble innført 1. mai i fjor. Budsjettet for 2005 viser et forventet underskudd på 4,1 millioner. Prishoppet på 400 kroner vil rette opp 3,6 millioner av dette.

- For dyrt i Bergen

Hans-Carl Tveit (V) byråd for oppvekst, kjenner ikke i detalj situasjonen for Stiftelsen Husmødrenes Barnehager.

— Stiftelsen har samme utfordring som alle barnehager i Bergen: Kostnadsnivået ligger over landsgjennomsnittet, og det er landsgjennomsnittet staten yter tilskudd etter. Dette er også bakgrunnen for at bemanningskuttet vi har foreslått i småbarnsavdelingene, sier Hans-Carl Tveit.

Statsråd Laila Dåvøy (KrF) beklager at en stor aktør som Stiftelsen ikke klarer å holde maksprisen. Frem til nå har det bare vært enkeltbarnehager som har fått foreldrene med seg på å øke prisen. Ikke så store aktører som dette.

Hun peker samtidig på at private barnehager fikk 33 prosents økning i statstilskuddet i august 2003. Disse pengene var ment å gå til redusert foreldrebetaling, men er i noen barnehager blitt brukt til å opprette pensjonsordninger eller gi lønnstillegg.

Samtidig understreker Dåvøy at hun kjenner Stiftelsen som seriøs driver. Likevel oppfordrer hun foreldrene til å sjekke nøye tallene de får fremlagt:

— Jeg vil oppfordre foreldrene til å etterspørre om kostnadsutviklingen har vært høyere enn gjennomsnittet, sier Dåvøy.