Maria Glenna og de andre boligrådgiverne i Bergensstudenten bruker sommeren til å hjelpe studentene i boligmarkedet. Hittil i år har de gått på ti visninger for studenter som ikke har hatt anledning til det selv. Fem av leietilbudene er blitt stemplet som lovstridige.

– Vi pleier ikke å bemerke det til huseier. Vi føler ikke at det er vår rolle og vi vil unngå at klienten våre skal fremstå som dårligere. Vi forteller klientene våre om at avtalen ikke er lovlig og at det står klart i loven at dette går over til en tidsubestemt avtale, sier Glenna.

Strøm av henvendelser

Hos Jussformidlingen i Bergen, en studentdreven organisasjon som gir gratis rettshjelp, er det en jevn strøm av henvendelser fra studenter som lurer på om utleieren har lov til å lage ettårskontrakter.

– Utleier spekulerer ved å ha så korte kontrakter som mulig for å kunne øke leien ofte. Vi har saker på dette til enhver tid. Særlig i begynnelsen og slutten av studieåret er det mange som kontakter oss, sier daglig leder Ingve Larsen.

Han mener det særlig er studentene som er skadelidende av utleiernes ulovlige kontrakter.

– Leietaker er i en utsatt situasjon. Det gjelder særlig studenter som er ny i byen og er nødt til å ha et sted å bo. En er da villig til å akseptere vilkår som ikke er lovlige. Utleier sitter på alle kortene.

– Prøver ut leietakere

Per Oddvar Pallum, ansvarlig advokat i Leieboerforeningen, er også godt kjent med problemstillingen.

– Vi ser veldig ofte at folk leier ut på ettårskontrakter uten at det er hjemmel for det. De ønsker å stå fritt til å justere husleien og de ønsker å prøve ut dem de leier ut til, slik at en ikke skal sitte igjen med noen de ikke liker. Det er tryggere å leie ut for et år, sier advokaten om hvorfor huseierne skriver lovstridige kontrakter.

De ulovlige kontraktene fører til at leietakerne ikke får den beskyttelsen som Husleieloven skal gi, ifølge advokaten.

– Husleieloven sier tre år fordi leier skal ha forutsigbarhet og stabilitet.

– Utleier blir taperen

Dersom det oppdages ulovlig varighet i en leiekontrakt, går avtalen over til å bli tidsubestemt. Begge parter har da rett til å si opp avtalen med oppsigelsestid. Andre ulovlige kriterier annulleres.

Stig Høisæther, leder i Leieboerforeningen i Bergen, advarer utleiere mot å skrive ulovlige kontrakter.

– Når kontraktene går over til å bli tidsubestemt, er ikke studentene lenger låst og de kan flytte. Det straffer seg derfor for huseier å spekulere.

Men mange gjør det likevel.

– Dette har vært et problem siden husleieloven kom i 1999. Vi har tatt en del huseiere på det, men de lærer aldri. De lager kontrakter som ikke følger lov og rett.

Ifølge Høisæther er det største problemet at mange leietakere ikke er kjent med loven. De som kjenner den, tør sjeldent å si fra til huseier dersom kontrakten er lovstridig.

– Mange kvier seg for å ta det opp fordi de kan bli uønsket av utleier. De tør ikke gjøre noe med det, sier han.

Har du opplevd at huseier har brutt loven? Diskuter saken her.