Kritikken rammer alle Hardanger-kommunene, Kvinnherad og Tysnes, etter et landsomfattende tilsyn med de kommunale barnevernstjenestene.

Et av temaene var om kommunene gjorde forsvarlige undersøkelser når de ble varslet om forhold som kunne gi grunn til barnevernet å gripe inn. Loven sier at slike undersøkelser skal gjøres "når det er rimelig grunn til å anta" at barn kan oppleve omsorgssvikt.

Ved tilsynene i Tysnes og Kvinnherad fant Fylkesmannen at kommunene ikke sørger for at undersøkelsene blir gjennomført slik loven krever, og at de ikke hadde en helhetlig praksis for slike undersøkelser.

Udokumentert konklusjon

— Det er viktig at de som skal gjennomføre en slik undersøkelse vet hva de skal se etter, hvor mye tid de skal bruke, hvem de skal snakke med og lignende. Det må finnes en systematisk praksis for dette. Ellers kan man i verste fall risikere at det blir mer synsing enn undersøkelse, sier seniorrådgiver Hilde Ordemann hos Fylkesmannen i Hordaland.

I Tysnes mener Fylkesmannen at kommunen ikke har sikret tilstrekkelig opplæring til de som skal gjøre undersøkelsene.

— Det handler også om at personalet må læres opp til å vite hva de skal gjøre, sier Ordemann.

Hun viser til at mange norske kommuner jobber etter en systematisk modell i slike saker. Dessuten er det viktig å dokumentere alt som gjøres. I Kvinnherad viser mapper at kommunen ikke har dokumentert de faglige vurderingene bak konklusjonen på undersøkelsen.

- Kan ramme barna

Også når det gjelder evalueringer av tiltakene som er satt inn, svikter flere kommuner.

— Det er svært viktig at man evaluerer om tiltakene som er vedtatt, faktisk fungerer etter hensikten. Også denne evalueringen må skje på en systematisk måte, slik at man kan justere kursen så raskt som mulig, hvis det trengs, sier Ordemann.

I Kvinnherad og Hardanger barnevern er ikke denne evalueringen gjort systematisk nok, mener Fylkesmannen.

— Og det ble i hvert fall ikke dokumentert. Da er det vanskelig hvis det kommer nye ansatte inn i barnevernstjenesten, som ikke vet hva som er gjort tidligere, sier hun.

— Kan disse lovbruddene ha ført til at barnevernsbarn ikke har fått den hjelpen de har krav på?

— Potensielt kan det ha gjort det. Hvis man ikke har truffet med undersøkelsen, kan man ha kommet til en gal konklusjon, sier Ordemann.

Størrelse avgjør ikke

I dette tilsynet er det relativt små kommuner som er plukket ut. Ordemann tror likevel ikke at størrelsen på kommunen er avgjørende for om man klarer å oppfylle lovens krav.

— Masfjorden kommune var også med på tilsynet, og der fant vi ingen avvik. De har klart å jobbe systematisk og korrekt til tross for at de har begrensede ressurser, sier hun.

Kommunene har nå fått frister til å dokumentere at de har bedret rutinene.