Ved en kai i Bergegrend noen kilometer utenfor Eikelandsosen i Fusa ligger tre fartøyer fortøyd. To av dem ser nedrustet og forfalne ut. Det er de tidligere bilfergene «Mossekråka» og «Gannsfjord». Mellom ett av dem og land henger en nesten helt nedsunket gammel trebåt i fortøyninger — fiskekutteren «Røingen». På 30 meters dyp på bunnen av fjorden ligger enda en trebåt nedsunket - fiskekutteren «Eldbjørg».

De fire fartøyene er kjernen i en strid mellom myndighetene og eieren av fartøyene, Lars Orra, i Hålandsdalen og hans firma Arines Feriesenter ANS.

Kommunen har gjort henvendelser til Orra for å få ham til å fjerne båtene. Båtene blir betraktet som en forurensningskilde, og at de er til visuell sjenanse for bygden. Kommunen har gitt Orra flere frister for fjerning av båtene, uten resultat.

Har fått frist

I slutten av september vedtok Fusa kommunestyre å kreve båtene fjernet innen 27. november. Hvis ikke det skjer, vil kommunen kreve tvangsbøter på 50 000 kroner både av Lars Orra og Arines Feriesenter ANS - til sammen 100 000 kroner.

På våre kanter er det bare to mottak som har godkjenning for å hogge opp skip - Norscrap West AS på Hanøytangen og Scandinavia Metall AS på Stord. Begge firmaene har svart at de ikke kan ta imot fartøyene fra Fusa før i 2008. Alternativt mottak er ett på Fosenhalvøyen i Trøndelag. Men det anses for sikkerhetsmessig uforsvarlig og kostbart å slepe båtene opp dit.

Kommunestyrets pålegg om fjerning av båtene kan dermed vise seg vanskelig å gjennomføre innen rimelig tid.

- Må bruke sunn fornuft

En dykker var nylig nede på både «Eldbjørg» og «Røingen». Han skriver i sin rapport at ingen av de to båtene har maskineri eller olje om bord. Han konkluderer med at båtene ikke er en miljøtrussel. En forutsetning for å lykkes å heve de to fiskekutterne er at man kan bruke de to fergene som støttefartøyer.

Avdelingsleder Øystein Hafsgård i Fusa kommune sier at hvis det viser seg at det ikke er mulig å få noen til å hogge opp båtene, må hele saken stilles i bero.

— Vi må bruke sunn fornuft. Dersom det ikke lar seg gjøre å få noen på lovlig vis til å ta imot båtene, kan vi ikke forlange dem flyttet fra Bergegrend, sier han.

— Miljøavdelingen hos Fylkesmannen har opplyst at de har et visst håp om å klare å overtale Scandinavia Metall AS til likevel å ta imot båtene. Hvis det ikke går, kommer vi i kommuneadministrasjonen til å innstille på at kommunestyret gjør om sitt vedtak og stiller saken i bero til det er mulig å få dem levert til et mottak, sier Hafsgård.

MYE RUST: De gamle bilfergene «Gannsfjorden» nærmest og «Mossekråka» i bakgrunnen ser miserable ut.
arne nilsen