Den åttende august i år kommer rundt 25 brudepar til å bli viet i Tinghuset i Bergen. Det er tre ganger så mange som normalt.

– Vi begynner å bli vant til det nå, så vi har utvidet kapasiteten, sier vigsler Angelica Alme hos sorenskriveren i Bergen.

Siden årtusenskiftet har det blitt mer og mer populært å gifte seg på symmetriske datoer, det vil si den ene dagen i året da alle tallene er like. Det har skapt til dels kaotiske tilstander i og utenfor Tinghuset.

Par måtte avvises – I fjor var det relativt fullt. Det var tilfeller der par måtte vises bort fordi kapasiteten var sprengt, sier Alme.

Den 07.07.07 var imidlertid litt spesiell siden datoen falt på en lørdag, da tingretten vanligvis er stengt. Selv om tingretten holdt åpent også på fjorårets symmetriske dato var det med redusert kapasitet.

I år regner Alme med at storinnrykket skal gå glattere siden den symmetriske datoen kommer på en vanlig fredag. I tillegg er åpningstiden utvidet med fire timer til klokken 20.

Samlebåndbryllup Fire timer kveldsåpent skal etter planen være mer enn nok til at alle som vil ha bryllupsdato 08.08.08 får ønsket oppfylt.

– Så langt har vi 15 vielser, og jeg tror ikke vi fyller opp kapasiteten. De fleste som er veldig opptatt av å gifte seg akkurat denne dagen har nok bestilt, men vi regner med at det kommer 4-5 par til, sier hun.

I tillegg har 6 brudepar bestilt vielse hos Nordhordland tingrett, som også bruker Tinghuset i Bergen til sine vielser.

Alme medgir at det blir litt samlebåndpreg over det med 10 minutter til hver vielse, og med familier og venner som skal skysses inn og ut av salen der vielsene foregår.

– Det kommer nok til å være en eller to slitne vigslere på slutten av dagen, sier hun.

Ingen tallmagi Alme tror ikke folk velger symmetriske datoer for at det skal være lettere å huske bryllupsdatoen. Heller ikke at det er tallmagi som ligger bak.

– Vi mennesker er opptatte av symmetri, og folk velger disse datoene som en artig ekstrating ved inngåelse av ekteskapet. Det er gjerne par som har vært samboere lenge som vil gjøre bryllupsdatoen litt ekstra spesiell på denne måten, sier vigsleren.

Hun trekker frem 06.06.06 som et eksempel på at symbolikken bak tallene ikke nødvendigvis er så viktig. Da var det nemlig også stor pågang, selv om de tre sekstallene ikke bare gir positive assosiasjoner.

– Det er vel ingen som vil ha «The number of the beast» som bryllupsdato, mener hun.

Tre evigheter For dem som likevel skulle være opptatt av symbolikk kan Alme fortelle at årets symmetriske dato – 08.08.08 – har en ekstra betydning.

Et liggende åttetall er nemlig det matematiske tegnet for uendelig eller evig. Et passende tegn for en pakt som i utgangspunktet skal vare «til døden skiller oss ad».

– Det er jo pokker så innlysende, men jeg er visst den eneste i verden som har tenkt på det, sier hun.

Siv Dolmen