Dette fremgår av Kirkemeldingen for Bergen. Kirkelig Fellesråd ønsker å utvikle brukervennlige elektroniske tilbud for å gjøre Kirken mer tilgjengelig.

Ifølge meldingen vil man tilrettelegge for en døgnåpen forvaltning av enkelte kirkelige tjenester. Bestilling av gravferdsseremoni, dåp og bryllup er blant de tjenestene man vil gjøre mulig på nettet. Dessuten kan kirkelig undervisning skje elektronisk, mens menighetsbladet kan legges ut på Internett.

Også innen det kirkelige ungdomsarbeidet vil man ta ny teknologi i bruk.

— Dagens ungdom kommuniserer helt annerledes enn for bare ti år siden. SMS, E-post og chatting er kommunikasjonsformer som de unge legger like stor, eller større vekt på enn munn-til-munn-metode. Data kan brukes i ungdomsarbeidet. Ikke først og fremst som et underholdningstilbud, men som et redskap for å gjøre de unge delaktige i menighetslivet.