— Vi arbeider for å finne en løsning, og det er god sannsynlighet for at vi når frem til det, sier Einar Mørk i Stiftelsen Bryggen.

Det var i mai det ble kjent at Bryggen ikke tålte vannbruken til fiskehandleren, og at Stiftelsen Bryggen derfor ikke ville forlenge leieavtalen med Bryggen Sjømat som går ut 31. oktober i år.

Da BT er innom forretningen er det mye vann på gulvet. Blant annet ligger lutefisken skjelvende på is, is som smelter og drypper ned på gulvet.

Må flytte midlertidig

— Bruken av ferskvann vasker ut saltet i det tømrete fundamentet. Skadeutviklingen er kommet så langt at vi er nødt til å flytte ut fiskeforretningen for se om det er mulig med en midlertidig reparasjon eller om det trengs en full restaurering av bygningen, sier Mørk.

Gulvet i fiskehandelen er skjevt, slik at vannet ikke renner ned i sluken.

Men Stiftelsen Bryggen vil ikke skyve fiskehandleren ut i kulden. Den vil derimot sette opp en midlertidig bygning på parkeringsplassen inntil Nicolai kirkeallmenningen som skal huse bedriftene i frontbygningene når disse skal restaureres. Og Mørk ser gjerne at fiskebutikken blir med både til den midlertidige bygningen og tilbake igjen til frontbygningen.

Vil ikke såre bergenserne

— Vi vil gjerne beholde fiskeforretningen på Bryggen. Noe annet ville såre bergenserne, sier Mørk.

Han sier det er aktuelt å forlenge leiekontrakten til den midlertidige bygningen står ferdig, forhåpentligvis neste vår.

— Øker det mulighetene for fortsatt støtte fra Stortinget at det er en fiskehandler på Bryggen?

— Nei, det tror jeg egentlig ikke, men allmennheten vil vel se positivt på dette, sier Mørk.

Han trekker frem arbeidet som tidligere Bergen-ordfører, nå stortingsrepresentant Ingmar Ljones (KrF) har gjort for Bryggen.

Ikke endelig bestemt

— Han har påskyndet oss i arbeidet med å finne en løsning som gjør at fiskehandleren kan bli på Bryggen.

Ljones selv bekrefter at han som stortingsrepresentant har vært i dialog med Stiftelsen Bryggen, men presiserer at han ikke har truet med at statsstøtten på seks millioner kroner kunne bli redusert hvis fiskehandleren forsvant.

— Jeg har sagt det vil virke negativt hvis næringsaktiviteten forsvinner fra Bryggen, men det var ikke noen trussel, sier han.

Fiskehandler Roald Breivik, som eier Bryggen Sjømat, tar ennå ingenting for gitt.

— Disse planene er fortsatt lite konkrete. Ingen har snakket med Næringsmiddeltilsynet om dette. Så vi forholder oss til oppsigelsen 31. oktober. Og det begynner å haste hvis de har noe nytt å komme med, sier han.

FISKELYKKE: Sigmund Ellefsen kan med litt flaks fortsette å handle fersk fisk på Bryggen. Her blir han ekspedert av Therese Børholm. <br/>Foto: JAN M. LILLEBØ