Hvis dette går igjennom vil Stiftelsen Bryggen ha tilgjengelig nesten 30 millioner kroner årlig til restaureringsarbeid.

— Det trengs virkelig, for vi har enorme utfordringer her på Bryggen, sier sjefarkitekt Einar Mørk i stiftelsen.

Småpenger

I et par artikler nå har BT satt søkelyset på Bryggen og hvilke utfordringer fagfolkene har å bryne seg på hvis dette kulturminnet på verdensarvlisten skal reddes for ettertiden. Tidligere var det småpenger som ble satt av til vedlikehold, først i de siste årene har Riksantikvaren kommet inn i bildet med 7,5 mill kroner. Men forfallet har pågått i så lang tid, at selv det er for lite for å stoppe forråtnelsen av bygningene. I de siste årene er arkeologene i tillegg blitt oppmerksom på at de har store setningsproblemer i grunnen. For å stoppe denne utviklingen i kulturlagene under Bryggen krevs i tillegg helt ny kunnskap og virkemidler.

Ljones

I 1998 fikk Stiftelsen en henvendelse fra daværende ordfører Ingmar Ljones om hva det ville koste å sette i stand Bryggen. Dette var etter at han hadde vært på en kongress i Portugal som handlet om bevaring av verdens kulturminnearv. Her fikk han se hvor stor vekt andre land la på bevaring. Stiftelsen gjorde da en analyse av tilstanden og i år 2000 la de frem resultatet: Totalt 260 mill kroner.