Grunnvannet under Bryggen i Bergen endrer seg. Det gjør at husrekken synker mer enn først antatt.

— Jeg trodde ikke det var så gale. Jeg fikk rett og slett sjokk da jeg så resultatene, sier Ann Christenson hos Riksantikvaren til NRK Hordaland.

Ferske måleresultater viser at grunnvannet ved Bryggen har sunket faretruende mye de siste 20 årene. Selv om åtte millimeter i året ikke høres dramatisk ut, innebærer det at husrekken vil synke med hele 80 centimeter i løpet av hundre år.

Einar Mørk i stiftelsen Bryggen er svært bekymret.

— Det er helt opplagt at en slik endring av grunnvanstanden under Bryggen kan få katastrofale følger, sier han. Det mest alvorlige er at fundamentene under husrekken kan bli svekket, sier han til NRK Hordaland.

Nå varsler riksantikvaren tiltak for å redde det viktigste kulturminnet i Bergen.

— Vi har i to år overvåket Bryggen. Hva slags tiltak som kan bli aktuelle er uklart. Et planlagt parkeringshus under bakken i området blir imidlertid ikke godkjent om det viser seg at byggingen påvirker grunnvannet, sier Ann Christenson hos Riksantikvaren.

<b>SYNKER:</b> Husrekken synker sakte ned i bakken.<br/>FOTO: ARKIV