Det er i hvert fall hva Bryggen Private Gårdeierforum og Bryggen Vel håper de kan si. De kan nå presentere forslag for en midlertidig og helhetlig plan for det nye bilfrie området foran verdenskulturminnet, og blir planen godkjent av kommunen, satses det på snorklipping 1. mai 2004.

Før forslumming

— Området kan ikke ligge lenge slik det ser ut i dag. Det må gjøres noe raskt før det blir forslumming, og vi håper dette er et steg i riktig retning, sier Kjetil Hauge, leder i det private gårdeierforum.

Planen er utformet og visualisert i samarbeid med Absolutt Form ved Rolf Hermansen - som ikke bare har arbeidet raskt, men også vært i kontakt med alle bevaringsinstanser. Planen inkorporerer kommunens prosjekt «Markering Bryggen» med markeringssøyler og de bannerne som allerede er laget og som settes opp ved helt spesielle anledninger.

Ikke Bryggen verdig

— Utformingen er ikke dominerende i forhold til selve bryggefronten. Det blir et belegg av treverk på hele plassen slik det er inne mellom gårdene. Plassen struktureres ved at passasjene mellom gårdene markeres helt frem til gaten.

Uteserveringen begrenses og får sine spesialtegnede møbler, sier Hauge.

— Bryggen er Bergens visittkort ute i verden, og derfor må vi gjøre hva vi kan for at det «nye» området foran gårdene levendegjøres på en god måte. Dagens fremstilling er ikke området og byen verdig!

Ny møteplass

— Den nye plassen kan gi rom for mange spennende og ulike «events» og kan bli en ny møteplass i Bergen. Se på gamle bilder, se det yrende folkelivet det var på Bryggen før! Men det som skal skje her, må ha sammenheng med miljøet. Hva med en årlig mini-Hansadag, for eksempel i samarbeid med Lübeck, tørrfiskfestival, markedsdager?

— Dessuten håper vi at tiltak foran gårdene vil øke interessen for det som er inni, for Bryggen med alt det den inneholder av næringsvirksomhet, brukskunst og kunsthåndverkere. Og med det bevaringsarbeidet som foregår og som er spennende også for legfolk.

Økonomisk fellesløft

«Vern gjennom bruk» er et slagord Hauge gjerne trekker frem. Men han presiserer også at alt planen foreslår, er reversibelt. Imidlertid må noe gjøres raskt med dette i dag noe ubestemmelige området foran verdenskulturminnet, noe som ikke forstyrrer fasaderekken.

— Det blir et stort økonomisk løft å sette planen ut i livet. De private gårdeierne kommer til å bidra med det de kan, men jeg har håp om at det også vil nytte å fri til næringslivet og andre med interesse for Bryggen. Planen må realiseres i samarbeid med kommunen - og at det blir realisering er vårt aller største håp. Slik at vi kan ønske velkommen til et levende fellesareal i mai neste år, sier Kjetil Hauge.

FOLKETOMT: Slik bør ikke Bryggen bli liggende for lenge.<p/> ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ