Det knaker i tømmerstokkene når tømrerne slipper det gamle Brygge-huset ned på den nye tømmerkassen. Forsiktig. Det er om å gjøre at alle tappene treffer der de skal. Hvis ikke går det gale.

I april 2009 ble bygningen med fiskebutikken jekket opp, og hang på 16 jekkepunkter. Årsaken var at mye av tømmerkassen i første etasje var råtnet vekk, det samme var bolverket under. Da hadde bygningen stått oppreist mest av gammel vane. Hadde den ikke støttet seg til naboene ville det nok gått ille.

Mens bygningen hang i stålbjelkene ble alt det råteskadde fjernet, grunnen under undersøkt og erstattet med en pute av knust keramikk, nytt bolverk med over 1000 meter tømmer i fire lag, nytt golv og nye tømmerkasser over her igjen.

— Det var en svær jobb, men også lærerik for oss, sier arkitekt Einar Mørk i Stiftelsen Bryggen.

Første klasse

Siden 2000 har tømrerne på Bryggen restaurert tre bygninger, og fått mye erfaring. De har nå en unik kompetanse.

Som her på Bryggen. Disse gårdene ble satt opp etter bybrannen i 1702, og det tok vel en 10-15 år før denne bygningen var på plass. Men mange år med dårlig eller manglende vedlikehold hadde gitt enorme skader. Derfor må omtrent 30 prosent av alt treverk byttes ut.

— Men ingen ting er umulig, det tar bare litt lenger tid, sier Mørk.

— Hva har herligheten kostet?

— Det gikk med ca 30 millioner kroner, et spleiselag mellom staten, fylket, kommunen og private gårdeiere, men mesteparten er betalt gjennom Riksantikvaren. Vi må berømme dem, vi har hatt et fantastisk godt samarbeid, sier Mørk.

— Men det er tømrerne som skal ha æren for arbeidet.

Neste prosjekt

- Hva nå. Hva skal bygningen brukes til?

— Vi kunne tenke oss en ny fiskebutikk i front, men uten bruk av ferskvann som før. Det var alt ferskvannet som ødela bygningen. Derfor har vi mettet det nye bolverket med salt som konserveringsstoff. Lokalet bak kan kanskje brukes til Bondens marked, så får vi se videre bakover.

- Men dere er ikke ferdig med Bryggen!

— Nei. Neste prosjekt er frisørbygningen. Der er utfordringene ganske like, men råteskadene litt mindre.

MÅ PASSE: Omtrent 200 tapper, pluss bråtevis med utsparinger skal passe i hverandre. Dette har de aldri gjort på Bryggen før.
ØIVIND ASK