— Å arbeide i direkte kontakt med slike stoffer, krever spesielle tiltak, sier sjefsarkitekt Einar Mørk i Stiftelsen Bryggen. Derfor har stiftelsen også hyret inn konsulenthjelp for å utrede problemet.

— Neste spørsmål blir hva som skjer med trematerialet i det tømrete fundamentet dersom det påvises for høye konsentrasjoner av tungmetaller der, sier Mørk.

Spredningsfare kartlegges

— Man må komme i direkte kontakt med stoffet. De som jobber med massene må være svært påpasselig. Materiale fra plassen må også behandles og deponeres etter forskriftene. Nå er det opp til forurensningsmyndighetene å bestemme hva som skal gjøres videre, sier rådgivende ingeniør Harald Systad i bedriften Noteby AS, som jobber med forurensningen i Bryggens grunn.

Han ser ikke noen umiddelbar spredningsfare, men risikovurderingen er heller ikke helt ferdig ennå.

Komplisert restaurering

Sjefsarkitekt Einar Mørk opplever restaureringen som stadig mer komplisert. Råte i vegger, tak og fundament, krigsskader, asbest og forurensing i grunnen krever sammensatte og kostbare tiltak. Finansieringen er foreløpig et spleiselag mellom stat, kommune og stiftelsen selv.

Forurensingen med tungmetaller regner man med stammer fra jernhandelen som eksisterte i bygning «Ve» i forrige århundre. Mørk understreker at det foreløpig bare er i denne bygningen at forurensingen er påvist. Videre utgravinger og prøver vil vise hva resten av Bryggen er tuftet på.