JAN EGIL ANDAL (tekst og foto)

I seks år har Bård Hansen laget piper i leiligheten sin i Sandviken. Det var rene tilfeldigheter som førte til at han traff en pensjonert pipemaker under et besøk på Lillehammer.

— Mannen fortalte at han hadde jobbet på Lillehammer Pipefabrikk, som nå var nedlagt. Han hadde tatt vare på produksjonsutstyret og jeg bestemte meg for å kjøpe alt han hadde. Jeg stilte imidlertid en betingelse, og det var at jeg fikk kjøpe opplæringen i pipemakerfaget. Det fikk jeg, sier Hansen med et lurt smil.

— På den tid var jeg allerede lut lei datafaget og reisevirksomheten i jobben.

Selv om han gikk kraftig ned i lønn, betydde overgangen mer fritid, tilfredsstillelsen av å få være sin egen herre og gleden over å få utføre et kunsthåndverk.

Gammelt håndverk

— Pipemakerhåndverket går mange hundre år tilbake i tid. En gang var det stor status å røyke pipe, eller snadde som det heter på Vestlandet, forteller Bård Hansen med stor iver.

— Jo lenger pipen var, jo mer status var det for eieren. Det begynte på 1700-tallet med små krittpiper. På 1800-tallet kom langpipene, spesielt laget for overklassen. Senere ble pipene mindre igjen, og antok den formen vi ser i dag, forteller han videre.

Pipemakeren avliver myten om at en piperøyker må ha flere piper. Selv om han gjerne vil øke salget, mener Hansen at en røyker med normalt konsum bare trenger en pipe. Røyker du mye, kan du bruke to, slik at den ene får «hvile» litt innimellom.

Briar fra Middelhavet

Det nytter ikke med furu eller bjørk til pipeproduksjon. Pipemakeren må helt til høylandsområdene rundt Middelhavet for å finne pipeemne.

— Briar er en rot formet som en løk eller knoll som kommer opp av bakken som noe i likhet med røsslyng. Dette er det beste pipeemnet i verden, og er faktisk det eneste som duger til formålet, sier pipemakeren engasjert. Han legger til:

— Rotemnet har en annen egenskap. Det lar seg lett polere, og har en fantastisk fin struktur.

Electronica gir inspirasjon

Pipemakeren har lenge hatt lyst til å komme inn i miljøet av kunsthåndverkere på Bryggen.

— Miljøet gir meg inspirasjon og arbeidslyst, og så kan jeg bruke byen som pauserom, sier Hansen.

Han retter en stor takk til dem som gjorde det mulig, spesielt til «Bergenstollekniven», som han deler verksted med til han er kommet skikkelig i gang i eget rom.

Den beste inspirasjonen får Bård Hansen av electronicamusikk.

— Den gir en egen ro i sjelen, da vandrer tankene mine og jeg har det skjønt med håndverket mitt, sier han,

Med et speil her og et speil der, får han litt av det levende miljøet av turister inn i atelieret sitt. Åpningen skjer 15. august.

GODE Å PATTE PÅ: Pipene er «made in Bergen», men er laget av briar fra middelhavslandene.

PIPEMAKEREN: Bård Hansen overtok utstyr og kompetanse fra Lillehammer Pipefabrikk. Nå flytter han inn på Bryggen.