Torsdag skal byrådet presentere den såkalte konsekvenseutredningen for bybanetraseen mot Åsane.

Som BT har skrevet tidligere, har konsulentselskapet Norconsult utarbeidet en rekke rapporter hvor de gjennomgår de ulike traseene.

Dette underlagsmaterialet har kommunen så bearbeidet, og gitt videre til byrådet. Torsdag skal byrådsleder Monica Mæland (H) og Filip Rygg (KrF) presentere fagfolkenes rapport, som så skal sendes ut på høring. Allerede nå kan BT gi deg anbefalingene.

Bryggen er best

I sentrum mener de en dagløsning over Bryggen er det beste alternativet. De to tunnelløsningene kommer sist. Aller minst lysten er fagfolkene på å legge inn en tunnel fra Peter Motzfeldts gate. Det vil som BT tidligere har skrevet koste minst 300 millioner kroner å innløse Sparebanken Vest sitt bygg som må rives dersom dette alternativet blir valgt. Slik BT forstår det rangerer fagfolkene alternativene slik:

 • Dagløsning Kaigaten — Torget - Sandbrogaten
 • Dagløsning Kaigaten – Torget - Sandbrogaten, splittet løsning med nordgående spor over Vågsallmenningen
 • Tunnelløsning fra Kaigaten med holdeplass under Christies gate
 • Tunnelløsning fra Peter Motzfeldts gate

Synlig og integrert

Begrunnelsen fagfolkene bruker for dette er at Bergen sentrum er det viktigste området som Bybanen skal tjene. En trasé over Bryggen vil i større grad løse alle måloppnåelsene en bybane skal ha. Det handler om å være « et synlig og integrert identitetsskapende element i bymiljøet».

En bybane over Bryggen vil få store konsekvenser for bilistene.

Det er positivt, ifølge konsekvensutredningen som kommer imorgen. "Det er et uttrykt mål at Bergen sentrum skal avlastes for biltrafikk" er blant argumentene deres. De peker på at Bybanen vil bidra til å dempe biltrafikken, i tillegg til å øke andelen kollektivreisende.

Fagfolkene legger ikke skjul på at det kan bli utfordrende med å legge Bybanen over Bryggen.

De mener man må heve området hvor banen skal ligge med 20 centimeter. På den måten unngår man at Bybanen må stoppe når det er stormflo.

Kan måtte rive

Som BT har skrevet tidligere, mener Norconsult at Bybanen ikke skal få stopp i Nyhavn. Kostnadene og utfordringene ved dette er for store mener de. Kommunens fagfolk er enige i dette, men vil likevel at politikerne skal vurdere et stopp lenger oppe i Nyhavn, nærmere bestemt Nyhavnsvegen.

Derfor rangerer fagetaten de forskjellige traseene på følgende måte:

 • Sjøgaten og Nyhavnsvegen eller Sjøgaten
 • Tunnel
 • Sjøgaten (m forlenget Fløyfjellstunnel)
 • Amalie Skrams vei (m forlenget Fløyfjellstunnel) Dersom man skal etablere en holdeplass i Nyhavnsvegen kan dette medføre kraftige inngrep i nærområdet. Blant annet må man rive en bunker fra 2. verdenskrig, i tillegg til en nyere boligblokk.

Fagfolkene mener likevel at området kan gjøres om til noe annet enn hva det er i dag, og at tiltaket derfor vil ha "middels negativt omfang". Derfor bør alternativet vurderes videre etter at saken har vært ute på høring.

Ikke på golfbanen

I torsdagens papir-BT kan du lese mer om frykten beboere og golfere i Åstveit har for at Bybanen skal sendes inn i friluftsområdet der.

Et av alternativene som konsulentene i Norconsult likte best, var nemlig traseen som sendte Bybanen vestover etter Eidsvåg, gjennom Åstveit og opp til Hesthaugvegen. Da går banen gjennom et område hvor det allerede er mye bebyggelse, i tillegg til at man åpner opp for byutvikling i friluftsområdet i Øvre Ervik.

Får fagfolkene i kommunen det som de vil, kan beboerne i området trekke pusten. Byplanleggerne har nemlig dette alternativet på andre og tredje plass. På første plass rangerer de en trasé som går langs E39 via Tertneskrysset:

 • Langs E39 via Tertneskrysset i tunnel og daglinje, til terminal med dagens plassering, gatetrasé i Åsane sentrum, tunnel til Nyborg, gatetrasé/ tunnel til Vågsbotn
 • Over Åstveit, tunnel til terminal med dagens plassering, høy bro til C— tomten med byutvikling, daglinje over Nyborg, gatetrasé/ tunnel til Vågsbotn.
 • Over Åstveit, tunnel til Hesthaugveien, lang viadukt via terminal på C- tomten til daglinje over Nyborg, gatetrasé/ tunnel til Vågsbotn.

Si din mening i kommentarfeltet under!

BYBANEN: Her er bybanen på prøvetur til Lagunen.
VEGAR VALDE