På tide å legge krigen bak seg nå? Bør Bryggen skifte tilbake til Tyskebryggen igjen?

Etter krigen var hatet mot tyskerne stort. Den 25. mai 1945 vedtok bystyret i Bergen at Tyskebryggen skulle hete Bryggen.

– Ble forarget

– Jeg var krigsseiler under annen verdenskrig i seks lange år og opplevde det hele nært på kroppen. Likevel ble jeg svært forarget da bystyret skiftet navnet på Tyskebryggen etter krigen, sier Ragnvald Hommen (87) til Bergensavisen.

– Flere bruker Tyskebryggen

– Det er interessante betraktninger. Jeg har ikke noe mot om navnet blir endret til Tyskebryggen, sier direktør for Stiftelsen Bryggen, Lasse Bjørkhaug, til bt.no.

Bjørkhaug forteller at navnene Bryggen og Tyskebryggen fungerte rimelig synonymt i i korrespondansen også før krigen. Det var ikke entydig bare å bruke navnet Tyskebryggen.

– Jeg har merket meg at stadig flere nå bruker navnet Tyskebryggen igjen, sier Bjørkhaug.

– Begge former kan belegges

– Navneskifter er alltid omdiskuterte saker. Et spørsmål er hva den eldste formen en kan finne skriftlig er? Bryggen eller Bryggene kan en finne helt tilbake til sagatidene. Tyskebryggen er en sen middelalderform. Historisk sett kan begge formene belegges, sier seniorforsker Geir Atle Ersland ved Senter for middelalderstudier ved Universitetet i Bergen.

– Begge på Scholeus— stikket

– På den første avbildningen av Berge, Scholeus- stikket fra om lag 1580, finnes det en navneliste i høyre hjørne. Der finner vi for eksempel både Bryggen, Kontoret og Den tyske brygge, forklarer Ersland.

Ersland understreker at dette ikke bare et filologisk spørsmål.

Historisk vedtak i 1945

– Et av de første vedtakene som ble gjort av bystyret etter frigjøringen, var denne navneendringen. Endringen ble gjort fordi krigen hadde påført folk, land og by en lidelse. Vedtaket var en viktig historisk hendelse, en seriøs diskusjon må forholde seg til vedtaket i 1945, sier Ersland.

Garpebryggen?

– Denne diskusjonen kan bli livlig. Da kan man og trekke frem Garpebryggen, som var en folkelig form som ble brukt på 16 og 1700- tallet. Garper var en betegnelse som ble brukt om de tyske kjøpmennene. Diskusjonen er viktig for hvordan en kan videreutvikle kulturminnet fra middelalderbyen og hanseatene sitt virke på Bryggen frem til midten av 1700-tallet, sier Ersland.

Hva mener du? Bør Bryggen skifte navn til Tyskebryggen? Eller kanskje Garpebryggen?