Dersom Bybanen legges over Bryggen, er det beregnet at biltrafikken reduseres med hele 6000 passeringer. Men for å få det til, skal deler av Småstrandgaten, Christies gate og Kong Oscarsgate stenges for trafikk, i tillegg til det ene kjørefeltet på Bryggen.

Biltrafikk fra sentrumsområdet til Sandviken skal sluses opp i de eksisterende veiene Øvregaten, Nye Sandviksvei og Sandviksveien. Det betyr at det hver dag vil kjøre rundt 1000 flere biler i sentrumsgatene Øvregaten og Nye Sandviksvei. I dag er det 8000 daglige passeringer i disse gatene.

5000 flere biler

Den største trafikkøkningen får Sandviksveien mot Sjøgaten. Her vil det kjøre 12.000 biler i døgnet, 5000 flere enn i dag.

— Det er biten fra brannstasjonen og ned som får det verst. Dette blir tilførselsveien til Sandviken, sier Håkon Rasmussen. Han har ledet planleggingen av Bybanen i Bergen frem til nå.

Bente Storm Haugland bor i Sandviksveien 1, tvers over gaten fra Sandviken brannstasjon. Sammen med naboene sine har hun sendt inn en høringsuttalelse til den nye konsekvensutredningen for Bybanen til Åsane.

— For oss er dette alternativet veldig urovekkende. Vi frykter støy, kø, dårligere luftkvalitet og rystelser av grunnen ved økt tungtrafikk, sier hun.

Skolevei

Haugland og naboene reagerer særlig på at utredningen først trekker frem de positive konsekvensene for Sandviken, før de anbefaler en løsning som fører til en kraftig trafikkøkning for området.

— Langs Sandviksveien ligger gamle, vakre trehus tett plassert inn til veibanen. Vi bruker veien til å gå til butikken og for å gå til og fra sentrum. Det bor også mange barn her som bruker veien som skolevei. Økt trafikkpress vil bety større risiko for trafikkulykker, sier hun.

Rasmussen mener det er nødvendig med tiltak på denne strekningen dersom man går for alternativet med Bybanen over Bryggen.

— Det er i dag smale fortau og begrenset fremkommelighet. Går man for dette alternativet, ser man for seg en opprustning av den gaten, sier han.

Ifølge Rasmussen er det viktigste med Bybanen over Bryggen at man fjerner cirka 7000 biler som vil velge Fløyfjellstunnelen i stedet og at gjennomgangstrafikken i Sandviken blir tatt vekk.

Haugland har imidlertid ikke tiltro til dette argumentet.

— Det bor få folk i Sjøgaten. Det er jo her oppe hos oss det bor folk. En slik løsning fører bare til at man flytter trafikken nærmere folk, sier hun.

Fløien-autostrada

I slutten av Øvregaten ligger Fløibanens stasjon. Styreleder Bjarte Nygaard tror mer trafikk blir problematisk for turistmagneten.

— Det er ikke bare å lage en autostrada utenfor hos oss. Blir det store trafikkmengder, blir det problem, sier Nygaard.

I sommermånedene reiser rundt 1,3 millioner mennesker med banen. De fleste kommer til området med turistbuss.

— Det er ikke få turistbusser som skal sette av og på folk. Plutselig kan det stå fem til seks busser der samtidig. Da blir det trangt, sier han.

Underjordisk holdeplass

I fjor inngikk Fløibanen en avtale med blant annet kommunen om å dirigere turistbussene. Nå skal bussene bare slippe av og på folk, før de må parkere og vente på Dokken.

— Det hjelper veldig. Men øker den andre trafikken her, må vi finne en hensiktsmessig løsning for alle. Det vil være en stor utfordring få det til med så mange mennesker, men man kan ikke stoppe Fløibanen av den grunn.

For Haugland og de andre beboerne ved brannstasjonen er det alternativ 2b i konsekvensutredningen som fremstår som det beste alternativet. Der er det foreslått en lang tunnel til NHH og til Eidsvåg med holdeplass under bakken ved Norsk Lærerakademi.

— Dette alternativet vil både ivareta behovet for beboere i Åsane å komme raskest mulig til sentrum og beboerne i Sandviken som vil ivareta den bevaringsverdige bydelen, mener Haugland.

TRASEENE: Dersom Bybanen (i blått) går over Bryggen, påvirker det trafikkmønsteret. Bilveiene (i rødt) over Øvregaten og Nye Sandviksvei vil ta en stor del av trafikken som i så fall ikke lenger vil kunne gå over Bryggen.