Riksantikvaren ønsker å frede Realfagbygget på Nygårdshøyden.

Mange vil hevde at bygningen er blant byens styggeste.

Andre vil hevde at arkitekturen med sine kraftige betongkonstruksjoner, er et unikt eksempel på modernistisk brutalisme.

Riksantikvaren mener det siste.

Universitetets nettsider kommer med den gledelige nyheten om betongklossen fra 1977.

«Formålet med fredningen er å bevare Realfagbygget som et viktig funksjonsbygg for universitetsanlegget på Nygårdshøyden, samt bygningens arkitektoniske kvaliteter», heter det i høringsutkastet til den nye landsverneplanen fra Kunnskapsdepartementet.

Bygningen ble tegnet av arkitekt Harald Ramm Østgård og oppført mellom 1963-1977, ifølge Wikipedia . Realfagsbygget er et av landets største enkeltstående bygninger med sine 47.000 kvadratmeter bruksflate.

Noe av det spesielle som trekkes frem i fredningsforslaget er at byggets størrelse og formspråk står i kontrast til den eldre bygårds— og villabebyggelsen i området. Dette viser kompleksiteten ved UiB som et byuniversitet, ifølge landsverneplanen.

Fortjener Realfagbygget fredning? Si din mening.

GANG PÅ GANG. Brutalismen innvendig. FOTO: Rune Berentsen.