Den rusa 26-åringen skalla til ein ungdom som fekk slege laus to fortenner.

Retten meiner den valdsdømte gjekk altfor langt då han skulle skilja kamphanane, og skriv at "voksenpersoner som tyr til voldelige virkemidler for å få kontroll i ungdomsmiljøer, er neppe gode rollemodeller".

Det gjer ifølgje retten ikkje saka betre når 26-åringen seier at han ville gjort det samme om han på ny hamna i tilsvarande situasjon.

Dommen er 45 dagars fengsel utan vilkår, og 2500 kroner i sakskostnader.