Som Bergens Tidende har meldt, går Bergen kommune mot et underskudd på 300 millioner kroner også i år. Finansbyråd Trond Tystad la frem en omfattende pakke med kutt som både vil svekke tjenestetilbudet og svi på pungen for eldre, småbarnsforeldre og sosialhjelpsmottakere.

— Det er slutt på generelle kutt. Nå går vi inn for langsiktige tiltak som kan gi byen et best mulig økonomisk fundament, sa Tystad på en pressekonferanse i formiddag.

Her er byrådets tiltakspakke:

  • Øke inntektene i år, blant annet ved å la være å redusere barnehagesatsene fra 1. august, slik bystyret har vedtatt.
  • Flere barn i barnehagene.
  • Endre på skolestruktur i alle bydeler. Skal ikke bare gjelde fådelte skoler.
  • Avvikler avtalen med Hatlestad sykehjem og Solhaug sykehjem i Sund.
  • Driver ikke videre 34 sykehjemsplasser på Bergen Røde Kors sykehjem.
  • Ønsker fullmakt til over tid å avvikle alle aldershjemsplasser for å sikre penger til drift av nye sykehjem.
  • Redusere sosialhjelpsutgiftene med 40 millioner blant annet gjennom kutt i satsene.
  • Avvikling av bydelsreformen i sin nåværende form.
  • Utsette investeringer for 200 millioner kroner i år og 200 millioner kroner neste år.
  • Økning i eiendomsskatten.

I år er effekten av disse tiltakene relativt begrenset, men i løpet av 2005 håper byrådet at kommunen igjen driver i balanse.

FINANSBYRÅD: Trond Tystad