Etter mange protestrunder, aksjoner og harde utfall har helseminister Sylvia Brustad satt foten ned i tautrekkingen om hjerneoperasjonene. Bergen blir Vestlandets «hjernehovedstad».

– Vi har langt på vei stadfestet det vedtak som allerede tidligere er gjort i Helse Vest. Det har vi gjort fordi vi mener at å samle all hjernekirurgi i Bergen uten tvil er den faglig mest forsvarlige løsning. Dessuten er det en ordning som vil være til beste for befolkningen på Vestlandet, og for landet som helhet, sier Sylvia Brustad.

Hun viser til at i alle andre helseregioner er hjernekirurgi samlet på ett sted. Bare i Helse Vest har det vært en deling av oppgavene her.