– Det må ikke herske tvil om kvaliteten på den forskningen vi har. Derfor setter vi opp farten med lovforslaget, sier Brustad.

Hun lover at Stortinget skal få lovforslaget fra regjeringen på bordet til høsten.

– Vi legger opp til å ha et langt bedre system når det gjelder intern kontroll, slik at vi kvalitetssikrer forskningen, sier Brustad til NTB.

Kan bli lettere

Utvalget som har forberedt loven, ledet av professor Magne Nylenna, ble nedsatt av Bondevik-regjeringen høsten 2003. I fjor ble en omfattende høringsrunde gjennomført på utvalgets innstilling, med over hundre instanser involvert.

Brustad tror nå den aktuelle saken med forskningsjukset kan ha ryddet av veien enkelte motforestillinger mot den økte kontrollen utvalget legger opp til.

– De hundre høringsuttalelsene har mange ganske tunge innvendinger mot en del punkter, ikke minst har noen vært redd for at forskningen skulle bli for mye kontrollert. Men med det som nå er skjedd vil sikkert noen endre syn på det, slik at prosessen går litt lettere framover, sier Brustad.

Endret planer

Brustads folk skulle mandag egentlig ha møter med byråkrater i Kunnskapsdepartementet om behandlingen av loven.

– Det var planlagt et møte for å se på hvordan vi skulle følge opp høringen etter Nylenna-utvalget, men så skjedde dette, sier Brustad.

Hun møtte mandag ledelsen i Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Helse Sør og Helsetilsynet for å bli oppdatert på forskningsjukset.

Etter møtet gjorde Brustad det klart at hun nå vil ta saken videre i flere kanaler.

– Det er selvfølgelig en meget alvorlig sak, det tror jeg alle mener. Derfor er det viktig at vi handler raskt og ser på det som er skjedd her, og at vi gjør det vi kan for å hindre at slikt skjer i framtiden, sier Brustad til NTB.

Skriftlig redegjørelse

Allerede i slutten av uken har hun bedt om en skriftlig redegjørelse fra Helse Sør om den forfalskede forskningen ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

I tillegg vil helseministeren fremover ta opp saken i sine møter med helseforetakene.

– Jeg vil i møte med helseforetakene i slutten av måneden spørre om hvordan de organiserer forskningen og be om å få en tilbakerapportering innen utgangen av mars, sier Brustad.

Saken blir også tema i møtene hun skal ha med helseforetakenes nye styrer.