Helsedirektoratet skal foreta faglig gjennomgang av hjernekirurgitilbudet på Vestlandet. Gjennomgangen skjer etter personlig initiativ far styrelederen.

Nilsen reiste i går til Oslo og presenterte forslaget — og fikk ja fra helseministeren.

— Jeg håper at jeg med dette kan få roet gemyttene rundt konflikten, sier Nilsen til bt.no.

-Etter styremøtet i Helse Stavanger tirsdag følte jeg at konflikten var blitt så fastlåst at det var nødvendig ta et direkte initiativ overfor for helseministeren. Konflikten er blitt fullstendig fastlåst. Og spesielt i Helse Stavanger har uroen rundt hjernekirurgitilbudet tatt så mye tid at jeg har vært bekymret for at fokus ikke lenger var tilstrekkelig rettet mot den faglige driften, sier Nilsen

Han presiserer at det er på grunn av hensynet pasientene at han nå har bedt om råd og hjelp fra direktoratet for å få løst konflikten. I formiddag informerte Nilsen styremedlemmene sine og ledelsen i Helse Vest om den nye utviklingen i saken.

— Jeg håper at dette initiativet kan skape arbeidsro i Helse Vest slik at vi får tid til å konsentrere oss om driften og tilbud vi skal gi til alle pasienter, sier Nilsen.

Han understreker at dette er den desidert mest krevende saken han har behandlet som styreleder.

SCANPIX
RUNE NIELSEN