RUNE VALDERHAUG rune.valderhaug@bergens-tidende.noStatsråden har nå en ukes frist til å svare for seg etter at stortingsrepresentant Aagot Valle (SV) sendte Brustad et såkalt spørsmål til skriftlig besvarelse i går.Kommunalministeren må svare på om hun synes det er rimelig at barn, som har bodd i Norge i syv år og har lærevansker, ikke får fortsette å bo i her. Dessuten vil Valle ha svar på om ikke Tajul Islams kompetanse i bengali, er spesialistkompetanse som vi trenger her i landet. Inkonsekvent — Jeg har fulgt denne familien over lengre tid. Det er merkelig at man sender ut mennesker når landet vårt beviselig har bruk for arbeidskraften deres. Det er både urimelig og inkonsekvent at Kirke-, utdanningsdepartementet først betaler for spesialutdanning av Tajul Islam som morsmålslærer, og deretter utvise Bergens eneste spesialutdannede morsmålslærer i bengali, sier Valle til Bergens Tidende. Barnas beste I sin henvendelse til kommunalminister Brustad tar hun særlig opp situasjonen for de to barna i familien.- Barnas situasjon må veie tungt. Begge er født her og føler sterk tilknytning til Norge. Den eldste gutten er snart syv år, og skulle dermed oppfattes av regelverket som skjedde i 1998. Det viktigste er likevel at han har lærevansker og trenger hjelp. Opphold må derfor vurderes ut fra Barnekonvensjonens punkt om at barnets beste skal komme i første rekke ved handlinger som berører barn, hevder hun. Krever undersøkelse - Det kan ikke være tvil om at konsekvensene av å bli sendt tilbake til Bangladesh, og ikke lenger få den hjelpen gutten nå får, vil bli store. Som et minstemål må departementet undersøke om sjuåringen vil få den hjelpen han trenger i Bangladesh, og hva som er konsekvensene av å sende et barn med lærevansker til et ukjent miljø. Da vil man også oppdage at han ikke får den hjelpen han trenger.Valle krever at statsråd Brustad ser til at regelverket og Stortingets intensjoner i innvandringspolitikken blir fulgt i denne saken.- Jeg håper at statsråden viser medmenneskelighet. Å følge regelverket i denne saken tilsier at familien får bli i Norge, legger hun til.