Brustad har allerede vært i kontakt med Helse Vest, som er det ansvarlige regionale helseforetaket for Helse Førde, og gitt beskjed om at hun krever rapport om Bolstads fremferd.

Bolstad har ansatt eks-kolleger og innredet kontoret med dyre designmøbler. Brustad er skeptisk til Bolstads fremgangsmåte.

— Jeg vil nødig være bastant før jeg har fått alle nødvendige opplysninger. Men jeg vil komme tilbake til denne saken når jeg vet mer, for slikt er slett ikke bra, sier Brustad til Dagbladet.

Hun vil ha svar på hvordan Bolstads økonomiske prioriteringer er blitt behandlet i Helse Vest. Brustad har ingen problemer med å forstå reaksjonene som har kommet fra helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

— Nei, det forstår jeg godt. Jeg reagerer også sterkt. Det er et sterkt signal når jeg krever en rapport så fort. Jeg stoler selvsagt på at Helse Vest er uhildet og gir meg et korrekt bilde av situasjonen, sier Brustad.