Tirsdag ettermiddag møtte helseminister Sylvia Brustad stortingspolitikere fra Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Møtet kom i stand på initiativ fra rogalandsbenken, som kjemper imot Helse Vests vedtak om at Bergen får hovedansvar for hjernekirurgien i regionen.

Men rogalendingene fikk ikke den håndsrekningen de håpet på.

— Det var et møte der Sylvia Brustad orientert om prosessen, om vedtaket i Helse Vest om at det blir 24 timers akuttberedskap 7 timer i uken i Stavanger, og at hun ikke har noen planer om å gripe inn overfor Helse Vest og det vedtaket, sier statssekretær Arvid Libak.

— Så Brustad vil ikke gripe inn?

— Nei, hun tar til etterretning det Helse Vest har gjort. Dette er helt og holdent Helse Vest sin sak, sier han.