Det vakte sterke reaksjoner da Vann— og Avløpsetaten i kommunen gikk inn for å flytte de to kjente og kjære «institusjonene» på Byfjellene. Det skjedde da etaten sendte sin høringsuttalelse til et utkast til bruksplan for Fløyenområdet. Grønn avdeling i kommunen hadde utarbeidet utkastet. Vann- og Avløpsetaten mente at det var ønskelig å unngå store folkeansamlinger i nedbørsområdet for drikkevannsforsyningen.

— Byrådet har lagt vekt på at det arbeides med klausuleringsbestemmelser for nedbørsområdet, sier byråd for miljø, byutvikling og tekniske tjenester, Nils Arild Johnsen til Bergens Tidende.

Tiltak mot forurensning

— Dersom det blir lansert radikale løsninger i forhold til dagens klausuleringsbestemmelser, må vi se på hele flyttesaken på ny. Men Byrådet er opptatt av at både Brushytten og Aasebu bør bli liggende der de er i dag. Samtidig vil vi jobbe med tiltak som skal motvirke faren for forurensning av drikkevannet fra de to anleggene, sier Johnsen.

Byrådet og en rekke inviterte representanter for brukere og bevarere var i mai i fjor på en befaring til Fløyen for å få innspill og synspunkter på bruken av området. Nå er ringen sluttet. Byrådet har vedtatt planen, vel et år etter at den ble lansert.

Planområdet grenser i nord fra strømledningen mellom Storediket og Fjellveien, i øst fra østbredden av Storediket og foten av Blåmanen til Lørdagsknausen, i sør fra sørgrense for platå på Søre Midtfjellet og langs grense for nedbørfelt til Svartediket ved Knatten og i vest fra Byfjellsgrensen.

Sykkelforbud

For ryttere er det verdt å merke seg at det blir forbud mot ridning søn- og helligdager i hele Fløyenområdet. Også i lysløypene om sommeren og på veien mellom demningen ved Storediket og Brushytten blir riding forbudt. Bergens Skog- og Træplantningsselskap får lov å bruke hestekjøretøy i området.

Syklistene må holde seg borte fra deler av området. Det blir forbud mot sykling på følgende veier og løyper: Tippetue - mellom veiskille til Skansemyren/Fløysvingene og Fløypilen, Flø y svingene mellom Skansemyren og Fløypilen, Hestebergveien mellom Tippetue og Fløysvingene, Søndre Kamveien mellom Knatten og veiskillet Kamveien/Skansemyren og Lysløypen øst for Halvdan Griegs vei. I tillegg blir det sykleforbud hele året i alle lysløyper.

Campingforbud

Telting og camping og leirslaging blir ikke tillatt innenfor planområdet. Fiske blir ikke tillatt i området, bortsett fra Skomakerdiket og fra år 2004 i Revurtjernet.

To rasteplasser som tidligere var plassert i nedbørsfeltet for drikkevannsforsyningen, er flyttet utenfor nedbørsfeltet.

Nye veitiltak i området skal gjennom bred høring. Akebakke og skileikområde ved Skomakerdiket skal inn i handlingsprogrammet.

UT PÅ TUR: Byrådsledelsen og inviterte brukere og bevarere av Fløyenområdet var på befaring for et år siden, og Byrådet har nå vedtatt en bruksplan for området.<br/> ARKIVFOTO: KRISTIAN JACOBSEN