Et brudd i en vannledning i Morvikveien kan føre til brunt eller svart vann for husstander i deler av Åsane nå i formiddag. Morvikveien 51— 80 vil være uten vann i den tiden reparasjonsarbeidet vil ta.

— Bruddet er grovlokalisert. Gravemaskin og lastebil er på vei og arbeidere står klar til å begynne gravingen så snart gravemeldingen og kabelkart er på plass, sier Stig Helle, ass. driftsleder i Bergen Vann, som er hovedinspektør på stedet.

Uten vann i natt

Bergen Vanns avdeling som har driftsansvaret for vannledningene i Åsane og Arna skal nå jobbe kontinuerlig til husstandene i Morvikveien får vannet sitt tilbake i springen.

— Jeg tror det er en stor lekkasje og da vil jeg anta at dette arbeidet vil pågå utover natten, men det vet vi først sikkert når vi kommer ned til vannledningen, sier Helle.

Vil bli varslet

Beboerne som er direkte berørt vil motta et generelt telefonvarsel med informasjon om at de er uten vann pga vannledningsbrudd. Bergen Vann anbefaler beboerne å rengjøre vannsiler og la det kalde vannet renne for å sikre god kvalitet på drikkevannet. De mener de har klart å avgrense problemene ganske greit.

Det er så langt usikkert hvor mange timer det vil ta å reparere dette, men regner med at drikkevannet blir borte hele natten.