Siden 2004 har Universitetet i Bergen delt ut de årlige Holberg-prisene, til en etablert internasjonal forsker og yngre forsker som har gjort seg bemerket internasjonalt.

Årets vinner, Bruno Latour, er i dag professor i antropologi ved Sciences Po Paris. Prisen er på 4,5 millioner kroner.

KUNNGJØRINGEN: UiB-rektor Sigmund Grønmo er styreleder i Ludvig Holbergs minnefond.
Yngve Hegreberg

«Bruno Latour har foretatt en ambisiøs analyse og refortolkning av modernitet, og har utfordret fundamentale begreper som distinksjonen mellom moderne og før-moderne, natur og samfunn, menneske og ikke-menneske», skriver juryen om prisvinneren, ifølge Aftenposten.

Han har også vært gjesteprofessor ved London School of Economics og ved Harvard University.

«Kreativ og fantasifull»

Latour har siden 1980-tallet vært en sentral skikkelse i det internasjonale samfunnsvitenskapelige miljøet. Juryen fremhever også hans innsats for utviklingen av nye forskningsmetoder og hans evne til å kommunisere sine forskningsresultater.

«Latour er kreativ, fantasifull, lekende, humoristisk og uforutsigbar, og er ikke redd for å revurdere sine tidligere posisjoner. Hans tenkning beveger seg stadig i nye, overraskende retninger, og hans vitenskapelige løpebane er i fortsatt utvikling.» skriver juryen, ifølge Aftenposten.

Også den norske økonomien Ingvild Almås (34) ble hedret med en Holberg-pris i dag, den såkalte Nils Klim-prisen for 2013. Nils Klim-prisen gis til en kandidat som peker seg ut blant sine like og alt har produsert forskning på det høyeste internasjonale nivå.

Norsk økonom priset

Ingvild Almås er utdannet økonom ved Universitetet i Oslo og har sin doktorgrad fra Norges Handelshøyskole (NHH), der hun i dag er førsteamanuensis. Hun fremheves for sitt internasjonale perspektiv. Prisen er på 250.000 kroner.

I juryens begrunnelse fremheves hennes evne til å ha et internasjonalt perspektiv på sin forskning.

«Vi har her utvilsomt å gjøre med en uvanlig begavet ung forsker. Hun er også fremragende i den forstand at hun tar opp tema som krever den høyeste teoretiske og metodologiske kompetanse samtidig som hun viser vedvarende engasjement i saker av stor allmenn betydning», uttaler juryen.

PRISVINNER: Årets vinner, Bruno Latour, er i dag professor i antropologi ved Sciences Po Paris. Prisen er på 4,5 millioner kroner.
SCANPIX
UTDELINGEN: Professor Roger Strand kommenterte utdelinga av Holbergprisen.
Yngve Hegreberg