Bergen tingrett avsluttet i begynnelsen av denne måneden en sak mot en 25-åring og en 29-åring. Den 25 år gamle mannen var tiltalt for narkotikaforbrytelser, vold, og oppbevaring av ulovlige våpen. 29-åringen var også tiltalt for oppbevaring, bruk og salg av narkotika, samt innbruddsforsøk og biltyveri.

Problemet var bare at sakene var ferdig etterforsket allerede høsten 2005.

— Uforståelig tidsbruk

I dommen fra tingretten kan man lese hvordan saken har gått:

— Saken ble liggende i nærmere ett år hos politiet før den ble oversendt til Hordaland statsadvokatembeter med forslag om tiltale. Tiltale ble deretter raskt tatt ut, men saken ble av grunner ukjent for retten liggende hos politiet i ytterligere ett år, frem til den ble oversendt retten, står det i dommen, hvor man kan lese videre:

— Den tid saken har ligget ubehandlet er uforståelig, og innebærer en krenkelse av EMK [den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen] artikkel 6, nr. 1, som gir krav på rettergang innen rimelig tid.

Fikk strafferabatt

Som følge av dette fikk 25-åringen redusert straffen sin fra 90 dager til 30, og siden han hadde sittet i varetekt i 73 dager ble han sluppet fri. Han ble frikjent for narkotikaforbrytelsene.

29-åringen fikk også strafferabatt, men ikke like mye siden han hadde pådratt seg nye straffbare forhold. Han ble frikjent for biltyveri, men fikk seks måneder i fengsel samt en bot på 5000 kroner. Varetekt på 90 dager kom i fradrag.

- Må ta kritikk

Politiet tar selvkritikk etter dommen fra tingretten.

— Menneskerettighetskonvensjonen sier at man har krav på å få saken sin behandlet i rimelig tid, og dette er overskredet nå. Dette er kritikk vi må ta til oss, sier politiinspektør Liv Mette Karlsen, som var påtalemyndighet i saken.

Hun sier saker kan bli gamle fordi etterforskningen kan ta lang tid, selv om det ikke er det som har skjedd i dette tilfellet.

— Man har hatt et enormt arbeidspress, og saken har ikke fått den behandlingen den skulle. Det er rett og slett for mye å gjøre, sier hun.

Advokaten raser

25-åringens advokat, Kaj Wigum, er ikke imponert av politiets saksbehandling.

— Forklaringen er ikke akseptabel. Om jeg lar en sak ligge og blø på kontoret mitt i nærmere to år, da har jeg ikke oppdrag lenger. Denne saken har ligget blankt ubehandlet hos politiet i lang tid, og det er helt uakseptabelt, sier advokaten.

Han mener politiet må prioritere på en annen måte, og behandle alvorlige saker raskere.