— Vi synes selv det har tatt for lang tid, innrømmer Austevolls ordfører Helge André Njåstad (Frp).

I mars 2006 ble det gjennomført tilsyn med PU-tjenesten i Austevoll. Fylkesmannen konkluderte med at tjenesten ikke fungerte som den skulle, og kommunen fikk beskjed om å rette opp i manglene.

Tvangsbruk

Spesielt pekte Fylkesmannen på reglene om bruk av tvang mot klienter. Loven slår fast at tvang skal brukes minst mulig. I Austevoll hadde ikke personalet god nok opplæring i hvordan dette prinsippet skulle anvendes i praksis.

Fylkesmannen slo også fast at Austevoll ikke hadde gode nok rutiner for egenkontroll. De hadde heller ingen opplæringsplan i forhold til de ansatte.

11. mai i fjor, mer enn et år etter tilsynet, rapporterte Austevoll til Fylkesmannen at de ennå ikke hadde klart å rette opp i manglene.

Vet ikke hvorfor

Nå i februar har Fylkesmannen purret på nytt. På spørsmål fra bt.no sier Austevoll-ordføreren at kommunen nå mener de oppfyller kravene i sosialtjenesteloven.

— Hvorfor det har tatt så lang tid, er et godt spørsmål. Heldigvis er nå alt i sin skjønneste orden. Vi må sørge for at slike avvik raskere blir rettet opp i fremtiden, sier Njåstad.

Paul S. Amundsen (arkiv)