Klokken 00.40 kom meldingen om bråk på festen.

Da hadde stemningen utviklet seg i den grad at festdeltakerne brukte knuste flasker som stikkvåpen.