— Vi ble forferdet da vi ble klar over glippen. Det er sånt som ikke skal skje. Det er ikke boller og brød vi arbeider med, men mennesker, sier seksjonsleder Tommy Alsaker for Hospitaldrift Transport, som har ansvar for portørene ved Haukeland Universitetssykehus.

Forvekslingen ble ikke oppdaget før 50-litersbeholderen med gass var tom, to måneder etter at den ble koblet til.

Ustabil laserstråle

Gassbeholderen som skulle ha vært tilkoblet laseren inneholdt rent nitrogen som skulle fortrenge oksygenet i apparatet. Men portøren leste ikke på etiketten, og koblet i stedet til en kolbe som inneholdt oksygen, i tillegg til 80 prosent nitrogen og litt CO2.

— Dette kunne ha ført til at laseren og selve laserstrålen ble mer ustabil. Man får et mer uforutsigbart behandlingsresultat, sier avdelingsleder Eyvind Rødahl ved øyeavdelingen på Haukeland.

De 41 pasientene, som alle fikk behandling for brytningsfeil på øyet mellom 1. februar og 21. april i fjor, har vært inne til rutinemessig etterkontroll. Behandlingsresultatene er blitt sammenliknet med resultatene for pasientene som ble behandlet i en annen tomåneders-periode.

— Vi fant ingen forskjeller, fastslår avdelingslederen.

En av pasientene måtte ta laserbehandlingen om igjen etter å ha fått for lite behandling i første omgang. Eyvind Rødahl understreker imidlertid at dette ikke nødvendigvis har sammenheng med gassen som ble brukt.

Han er usikker på om de 41 pasientene er blitt informert om at feil gass ble benyttet under behandlingen.

Samme farge

Overingeniør Gunnar Bøe ved medisinsk-teknisk avdeling på Haukeland mener flaskene var lette å forveksle.

— Begge flaskene hadde grønn ring rundt toppen, og det er kun teksten på etiketten som skiller dem. Dette gjorde at det var svært lett å ta feil gass, skriver han i et notat til Helsetilsynet i Hordaland.

Ifølge seksjonslederen ved Hospitaldrift Transport ble fargekodene forandret like i forkant av den uheldige forvekslingen, uten at portørene, som har ansvar for transport av gassbeholderne, ble informert.

Helsetilsynet i Hordaland undersøkte saken etter å ha fått oversendt en skademelding fra sykehuset, men valgte å ikke følge den opp etter at det ble kjent at feilen ikke fikk konsekvenser for pasientene. Nylig varslet de Sosial- og helsedirektoratet om hendelsen.

Haukeland Universitetssykehus har endret sine rutiner i ettertid. Både portøren, som har ansvar for å frakte og koble til flasken, og en sykepleier ved øyeavdelingen må nå kvittere hver gang gassbeholderen skiftes ut.

I et av brevene til Helsetilsynet i Hordaland kommer det frem at øyeavdelingen og portørene aldri har samarbeidet om opplæring av utskifting av gassbeholdere.

— I etterkant har vi tatt en gjennomgang med alle våre hundre portører der vi la vekt på at det kan få fatale konsekvenser hvis ikke de leser etiketten, sier Tommy Alsaker ved Hospitaldrift Transport.

Ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus er det ikke portørene, men laserprodusenten, som står for utskifting av gassflaskene.

BEKLAGER FEILEN: Avdelingsleder ved øyeavdelingen, Eyvind Rødahl (t.v.), og seksjonsleder ved Hospitaldrift Transport, Tommy Alsaker, beklager at 41 øyepasienter har fått laserbehandling med feil gass ved Haukeland Universitetssykehus.
GIDSKE STARK