Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) sendte 11. februar 2011 ut brev til alle landets ordfører og ba dem om å signere regjeringens mobbemanifest

Gunnar Bakke signerte manifestet på vegne av Bergen kommune først i dag, etter påminnelse fra Bergens Tidende.

Beklager

Bakke sier tirsdag formiddag at han beklager at manifestet ikke er blitt signert tidligere, men at dette skyldes praktiske misforståelser.

— Nå er det gjort i dag, forsikrer Bakke.

— Det er et veldig viktig tema, og jeg angrer mine synder. Jeg trodde at skolebyråden tok ansvaret for dette, sier Bakke.

Han forteller at han hadde sendt en henvendelse til byrådsavdelingen for å sjekke hvem som skulle signere på vegne av Bergen kommune.

— Svaret kom litt sent, og det har ikke blitt fulgt opp, sier Bakke.

Han understreker at praktisk handling er viktigere enn symbolpolitikk.

Det viktigste er hva vi gjør faktisk for barna, ikke symbolpolitikken. Det håper jeg man forstår.

- Oppsiktsvekkende

Pål Thorsen i Arbeiderpartiet er ikke imponert over kommunens håndtering.

— Jeg synes det er oppsiktsvekkende at kommunen fremstår som en av få kommuner i Norge som enda ikke har klart å ta stilling - og slutte seg til manifestet mot mobbing, sa han til Bergens Tidende tirsdag morgen.

— Manifest mot mobbing er et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø. Noe av det viktigste med dette manifestet mot mobbing er å sørge for at kommunene setter saken på dagsorden.

Thorsen mener det viktigste arbeidet mot mobbing skjer lokalt.

— For at vi skal lykkes i kampen mot mobbing i bergensskolen, så må vi ha en politisk ledelse som er bevisst sitt ansvar og som jobber systematisk med det. Det har ikke Bergen kommune klart, og jeg synes den manglende signaturen fra ordføreren viser unnfallenhet i forhold til dette.

Her kan du se hvor hvilke kommuner som til nå har signert mobbemanifestet

Si din mening om saken under!

630552 [- Overlet integrering til privat(1)].jpg
Bergens Tidende