Skal politiet greie å ta menneskehandlere og halliker, må ledelsen ta på seg spanderbuksene. Dette er de mest ressurskrevende prosjektene politiet holder på med.

Den første store halliksaken ved Hordaland politidistrikt, den såkalte Estland-saken, krevde hele 11.000 timeverk, ifølge Jørn Solsvik, leder for Spesialseksjonen. Det vil si over seks årsverk.

En halv mill. på tolking

Saken endte med at fire personer fra Estland ble dømt for hallikvirksomhet. Strengeste straff var 20 måneder i fengsel.

— Dette er svært ressurskrevende etterforskning. I første fase kan 10-15 personer fra Spesialseksjonen være involvert på fulltid. I tillegg kommer folk fra avdelingen som er med innimellom, samt bidrag fra en rekke andre enheter på huset og fra politistasjoner og lensmannskontor, sier han.

Dermed baller det fort på seg med timer. Ikke minst overtid.

— Tolking er også en enorm utgift i disse sakene, sier Solsvik.

I Estland-saken påløp det nesten en halv million kroner. I den såkalte rumener-saken rundt 600.000 kroner, ifølge politiet.

Får tilskudd til overtid

Siden sakene involverer både ofre og kriminelle fra andre land, må politiet noen ganger dra til utlandet for å etterforske. Det koster sitt det også.

Ifølge Solsvik kostet Estland-saken over fem millioner kroner.

— Det regnes som svært mye på en sak, sier han.

For å dekke inn en så stor sum fikk de ekstramidler fra politidistriktets eget budsjett. I tillegg fikk de, ifølge Solsvik, 900.000 kroner i tilskudd fra Rådet for samordnet bekjempelse av organisert kriminalitet (ROK). Til rumener-saken fikk de 1,2 millioner ROK-kroner.

— Uten disse pengene kunne vi ikke gjennomført disse sakene på denne måten, sier Odd Hilt, leder for etterretning.

-Mer balansert ressursbruk

BT kjenner til at ikke alle på politikammeret er like begeistret over at hallikvirksomhet og menneskehandel prioriteres så høyt. Innvendingen er at det går på bekostning av andre viktige saker.

— Jeg ser at frustrasjonen er til stede. Men dette er prioritert både politisk og fra ledelsen ved Hordaland politidistrikt, sier Solsvik.

Kaare Songstad, politimester i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, var tidligere politiadvokat på Estland-saken i Hordaland. Han tviler på at man kan opprettholde en så sterk satsing over tid.

— Vi vil nok oppleve mer balansert ressursbruk fremover. Såpass krevende saker går jo ut over annet politiarbeid.

— Hva slags saker går det ut over?

— Grov narkotika og annen type organisert kriminalitet, sier han.