Rundt 20 kommuner og noen bydeler i våre største byer, vil i disse dager bli invitert til å «eksperimentere», for å få til modernisering og bedre service ved ulike kommunale institusjoner.

Norman vil ikke si hvilken institusjon eller hvilken bydel som blir plukket ut i Bergen.

— Dette må skje frivillig og i samarbeid med Bergen kommune, sier han.

Men tanken er at disse forsøkskommunene og bydelene går inn i et panel av referansekommuner der man skal lære av hverandres erfaringer.

I møte med blant annet byrådsleder Anne-Grethe Strøm-Erichsen forventer Norman at hun ønsker å diskutere utflytting av statlige direktorater og tilsynsorganer fra Oslo. Et slikt møte har hun bedt om tidligere uten at Norman ønsket å stille opp.

— Jeg kan imidlertid ikke fortelle byrådslederen så fryktelig mye. En slik utflytting som jeg vil presentere i høst, er ikke noe distriktspolitisk tiltak. Poenget er å gjøre disse tilsynsmyndighetene enda mer uavhengige av det politiske miljø og lobbyister. Det må finnes relevante fagmiljøer på stedene de vil bli flyttet til, og at man da har tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft på disse plassene. Når jeg i går besluttet å legge det nye Mattilsynet til Ås, så illustrerer det hva jeg mener.