De siste årene har det såkalte «forurensningslokket» satt bergenstrafikken på kartet som aldri før, og med dystre spådommer om kraftig trafikkvekst har tiltakene kommet på løpende bånd.

Bedre kollektivtrafikk, sambruksfelt på hovedfartsårene, miljøvennlige avgiftslettelser og, på sikt, bybane til alle bydeler er blant tiltakene som skal få oss til å la bilen stå. Men når det bøtter ned, kan det være lite fristende å vente på bussholdeplassen, sette seg på sykkelen eller ta beina fatt. Bilen er jo både tørr og varm.

Derfor hypotesen: «Vi bruker bilen som paraply.»

Nedbør vs. trafikk

En gjennomsnittsmorgen kjører til sammen 24.000 biler til eller gjennom Bergen via Puddefjordsbroen, Danmarks plass og Fløyfjellstunnelen.

Tallene ser du i oversikten til høyre.

Vi har sammenlignet trafikktallene for disse tre knutepunktene med nedbørstallene for to utvalgte måneder. For å unngå ferieavvikling og høytider, og slik få mest mulig normale hverdagstall, har vi valgt mai og september. Og for enkelhets skyld har vi tatt for oss rushtidstrafikken bare om morgenen — de som tar bilen til jobb, må jo nødvendigvis kjøre den hjem igjen også.

Vi understreker at denne undersøkelsen er høyst uvitenskapelig.

Ingen sammenheng

Tallene bt.no har hentet inn slår beina under hypotesen. Det er tilsynelatende ingen sammenheng mellom vær og bilbruk i Bergen. Enkelte uker er det dagene med regn som topper tabellen, andre ganger motsatt:

MAI: Trafikkmengde sammenlignet med nedbør samme døgn. Kun hverdager, ikke 17. mai.
SEPTEMBER: Trafikkmengde sammenlignet med nedbør samme døgn. Kun hverdager.
  • 2.-6. mai: Mer trafikk den ene dagen med regn enn alle de andre.
  • 9.-13. mai: Trafikken øker på regndagene tirsdag og torsdag.
  • 23.-27. mai: Mest trafikk på dagen med minst nedbør.
  • 5.-9. sep: Regn hele uken. Mengden regn ser ikke ut til å ha betydning.
  • 12.-16. sep: Mest trafikk på en torsdagen med forholdsvis lite regn.
  • 19.-23. sep: Nest mest trafikk på den tørreste dagen.
  • 26.-30. sep: Trafikken øker med regn, men øker også når regnet gir seg. Transportøkonomisk institutt gjennomfører vært fjerde år en stor nasjonal reisevaneundersøkelse i Norge. De har funnet ut at temperaturen påvirker reiselengden. Generelt sett reiser folk kortere når temperaturen faller.

— Vi har eksperimentert litt med å samkjøre funnene fra reisevaneundersøkelsen og meteorologiske data. Vi har da sett på temperatur og nedbør, sier forsker Øystein Engebretsen ved TØI til bt.no.

En annen undersøkelse viser at dårlig vær er blant de vanligste grunnene til at elever blir kjørt til skolen.

- Kjører mindre og kortere

— Ved mye nedbør kjører vi mindre og turene blir kortere. Når vi ser på en miks av mellom nedbør og temperatur, slår dette enda kraftigere ut. Kommer temperaturen under null grader, kjøres det betydelig mindre. Men dette slår ut på høyere temperaturer også, sier forskeren, som understreker at metoderapportene er basert på undersøkelser på Østlandet og i Sør-Trøndelag.

Ett annet funn er at dess lavere temperatur, dess lengre går vi til fots og sykler tilsvarende mindre. Sannsynligheten for å velge sykkel øker kraftig med temperaturen.

— Dersom det er oppholdsvær, kjører vi mer dess varmere det er, sier Engebretsen.

Unntaket fra regelen er arbeidsreiser, som fremstår som nokså upåvirket av temperaturene. Dette er i samsvar med bt.nos tabell, som heller ikke viser noen sammenheng mellom nedbør og arbeidsreiser.

Bytter du til bil i dårlig vær? Diskuter i kommentarfeltet under.