KJETIL LINDE HOLO

HELGE SUNDE (foto)

Av de fire største byene i Norge har Bergen minst plass til hver elev. På Ulsmåg skole ligger musikkrommet vegg i vegg med sløydsalen.

— Det er ikke lett for elevene å konsentrere seg når de til stadighet må høre på saging og hamring, sier klassestyrer for 7C, Grete Kvinnsland.

Klassen hennes har fast klasserom i skolens musikksal. Det er også elevene opprørt over:

— Jeg blir veldig forstyrret av bråket fra sløyden. Spesielt når jeg har matteprøve, sier Tina Hagen, og får støtte fra resten av klassen.

Kjøkkenveien er regelen

Rektor Jon Tesdal forteller at det på skolen ikke er et eneste rom som ikke brukes fast av en klasse.

— Sjetteklassingene har klasserom på skolekjøkkenet. I biblioteket er det også klasserom. Mens de som holder til der har gym, kan resten av skolen låne bøker, sier rektor.

Da han kom til skolen i 1990, var det 153 elever der. Nå er det 417. I området rundt foregår det stor boligutbygging, og i løpet av de neste fem årene regner rektoren med at det vil komme hundre nye elever.

— Kapasiteten her er sprengt. Dersom vi skal være i stand til å ta imot dem, så må noe gjøres. Og det litt kvikt, sier Tesdal.

- Skal bygges ut

Det har politikerne lagt opp til. I skolebruksplanen er nemlig Ulsmåg skole på A-listen. Etter kommunens utregninger behøver skolen 119 millioner kroner til utvidelse og utbedringer. Og det understrekes at det haster.

På gårsdagens pressekonferanse sa kommunaldirektør Anne Marit Presterud at Ulsmåg skal bygges ut

— Skolen har altfor liten plass til elevene, og det må vi gjøre noe med. Vi ønsker å utvide den tomten skolen nå står på, slik at vi kan bygge den ut, sa hun.