— Jeg tror nok at min politiske bakgrunn både i bygningsråd og i byråd gjør at jeg har utviklet en teft for å se hva som kan være vanskelig i en byutviklingssak, og hva som må til for å finne en løsning alle parter kan akseptere, sier Tystad.

Mistenkeliggjøring

Tystad har nylig overtatt som daglig leder av et av byens større konsulentselskaper innen byutvikling og planlegging.

Tystad med sin bakgrunn som tidligere heltidspolitiker, leder for bygningsrådet og finansbyråd, passer nærmest mistenkelig godt til sin nye yrkesrolle.

— Alle som kommer inn i liknende stillinger fra høye administrative eller politiske verv i kommunen vil måtte leve med denne typen mistenkeliggjøring til evig tid, parerer Tystad.

Inhabil

— Er ikke din kompetanse nesten for god?

— Foreløpig har staten innført en karantenetid i slike situasjoner på tre måneder. Jeg har med unntak for et par godt kjente prosjekter valgt å jobbe med prosjekter utenfor byen. Nå har det gått tre år siden jeg var byråd og kunne påvirke administrasjonen. Jeg har heller ingen ledende politiske verv. Da må jeg kunne bruke evnene i en privat virksomhet, uten at det bør gi grunnlag for å mistenkeliggjøre det jeg holder på med.

— Kunne du fortsatt som politiker i den rollen du nå har?

— Det er definitivt en jobb som er uforenlig med det å ha et ledende folkevalgt verv.

Som menig bystyremedlem erklærer han seg inhabil i alle saker som har med Opus å gjøre. Om et drøyt år slipper han det. Tystad er etter alle solemerker på vei ut av bystyret.

— I Bergen slår ofte det ene gode formålet det andre i hjel. Så havner store og viktige planprosjekter i stampe. Samtidig risikerer man at dårlige prosjekter spretter igjennom på grunn av kødiskusjonen og politiske krav om at nå må noe skje. Jeg tror løsningen ligger i å få bedre kompromisser mellom de store seriøse utbyggerne, administrasjonen og det politiske miljøet.

Lite forutsigbarhet

— Utbyggere kritiserer kommunene for manglende forutsigbarhet. Deler du den oppfatningen?

— Dessverre risikerer utbyggere at skifte av saksbehandler enten i kommunen, hos riksantikvaren eller fylkesmannen fører til et linjeskifte. Dette hører jeg fra mine kunder at er et problem. Det å få en fasthet og en skikkelig styring her er viktig.

— Viser ikke dette at de som kritiserte systemets utilstrekkelighet da du satt med ansvaret hadde rett?

— Jeg ser på dette på samme måte nå som da jeg var på innsiden. Jeg tror vi i min periode som leder av bygningsrådet og med Monica Mæland som nestleder var opptatt av både service og det å være konsekvente. At vi skulle gi klare ja og nei og være konsistente.