Spagaten H/Frp-regjeringen serverer befolkningen på Fedje oppsummeres slik:

«Regjeringen løyver 150 millioner kroner til"åstarte arbeidet med en miljømessig trygg og forsvarlig løsning" for ubåtvraket på Fedje».

Pengene skal gå til å bygge en støttefylling under ubåtens haleparti, slik at den ikke knekker tvert av (se bilde).

Bruker penger

Leder for kommunalkomiteen på Stortinget, Helge Andre Njåstad (Frp) er fornøyd med bevilgningen fra regjeringen.

— Det er flott at det endelig er en samferdselsminister som bruker penger under vann og ikke bare på utredninger når det gjelder ubåten, sier han.

Njåstad sier vestlendingene lenge har ventet på å få satt et punktum i denne saken. Men det endelige kapittelet er fremdeles ikke skrevet. Siste nyhet var at Kystverket anbefalte en tildekking. Den gangen utredet de bare alternativene å dekke til ubåten, eller heve lasten.Nå er det opp til regjeringen å fatte et vedtak om heving av lasten eller endelig tildekking.

Må løses

Uansett om lasten skal heves eller tildekkes, vil deler av det som har lekket ut måtte tildekkes.

— Det viktigste nå er å få fattet en snarlig løsning. Vårt mål er fremdeles å få hevet så mye som mulig av kvikksølvet. Men havbunnen må uansett tildekkes siden mye er lekket ut, og det må uansett bygges en støttefylling. Det er dette som nå blir omtalt, sier Njåstad.

Han mener det er positivt at regjeringen setter i gang dette arbeidet parallelt med vurderingene rundt den endelige løsningen.